Hyppää sisältöön

ELY-keskusten E-vastuualueiden johtotehtäviin 131 hakijaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2020 18.00
Tiedote
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo

ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen (E-vastuualue) johtotehtäviin haki määräaikaan 18.9.2020 mennessä yhteensä 131 henkilöä. Vastuualuejohtajan tehtävä oli avoinna seitsemässä eri ELY-keskuksessa: Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Lapissa, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tehtävät alkavat 1.1.2021. Virat ovat määräaikaisia ja kestävät enintään viisi vuotta.

Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuettaan ja vastata tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tehtävään kuuluu alueellisen elinvoiman edistäminen, yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymiskyvyn vahvistaminen sekä työvoiman kohtaannon, osaamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtotehtäviin hakivat:

Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere

Ari Hyyryläinen
Sari Ilovuori
Riku Immonen
Ville Inkilä
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Ari Järvinen
Jesse Kajosmaa
Sari Koivumäki
Terttu Korte
Toomas Lybeck
Reko Martti
Erno Nevalainen
Hannele Rahkala
Timo Raiskinmäki
Tiina Rikala
Henri Rikander
Juha Savela
Mika Sievi-Korte
Tuukka Sivonen
Timo Takala
Taisto Tuominen
Kirsi Wendelin-Arponen

Kuusi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola

Tarja Jouppi
Jesse Kajosmaa
Pauli Karihtala
Sari Koivumäki
Minna Kosonen
Irina Kujanpää
Toomas Lybeck
Jaana Mikkola
Satu Mäkelä
Mika Määttä
Jyrki Pitkänen
Hannele Rahkala
Jussi Sallinen
Juha Savela

Neljä hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Lapin ELY-keskus, Rovaniemi

Ari Hautala
Jukka Lokka
Marja Perälä
Hannele Rahkala
Juha Savela

Kaksi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Satakunnan ELY-keskus, Pori

Sanna Anttila
Ville Elomaa
Eriikka Heikola
Tapio Häyhtiö
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Marja Karvonen
Toomas Lybeck
Jaana Mäkinen
Teija Oksanen
Timo Oravainen
Hannele Rahkala
Juha Savela
Timo Takala

Neljä hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku

Krista Ahonen
Tarja Jouppi
Jesse Kajosmaa
Marjo Kaplas
Sari Koivumäki
Nina Lindberg
Toomas Lybeck
Timo Metsä-Tokila
Minna Nieminen
Jussi Piitulainen
Hannele Rahkala
Juha Savela
Matti Seppälä
Timo Takala
Taisto Tuominen
Harri Vaara
Nina Vainio
Kirsi Wendelin-Arponen

Kaksi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Hämeen ELY-keskus, Lahti

Kimmo Hietala
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Vesa Jouppila
Jesse Kajosmaa
Pauli Karihtala
Sari Koivumäki
Antti Korkki
Arto Mansikkavuori
Francis McCarron
Matti Nykänen
Jarmo Paukku
Hannele Rahkala
Jussi Sallinen
Kari Sartamo
Juha Savela
Piiku Seppälä

Viisi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu

Ari Hautala
Johanna Hurskainen
Tarja Jouppi
Petri Keränen
Timo Lehtiniemi
Hannele Rahkala
Pasi Rajander
Teemu Räihä
Juha Savela
Marko Selin
Katja Suhonen
Timo Takala
Tomi Taskila
Mari Tuomikoski

Kaksi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.


ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

ELY-keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.


Lisätiedot:

kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM, puh. 0295 064 150
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, TEM, puh. 0295 064 215

 
Sivun alkuun