Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

131 sökande till uppgifter som direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centraler

Arbets- och näringsministeriet
22.9.2020 18.00 | Publicerad på svenska 24.9.2020 kl. 7.59
Pressmeddelande
Närings-, trafik- och miljöcentralens logo

Uppgifter som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid närings-, trafik- och miljöcentraler (ansvarsområdet N) söktes av 131 personer inom utsatt tid, det vill säga senast den 18 september 2020. Uppgifter som direktör för ansvarsområdet N var ledigförklarade vid sju olika NTM-centraler: Birkaland, Sydöstra Finland, Lappland, Satakunta, Egentliga Finland, Tavastland och Norra Österbotten.

Direktörerna tillträder sina tjänster den 1 januari 2021. Tjänsterna tillsätts för viss tid för högst fem år.

Direktören har till uppgift att leda sitt ansvarsområde och svara för att resultatmålen nås. Till uppgifterna hör att främja den regionala livskraften, stödja företagens förnyelse, stärka tillväxten och internationaliseringen samt främja matchningen av arbetskraften och tillgången på kompetens och kunnig arbetskraft.

Uppgifter som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen söktes av följande personer:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, Tammerfors

Ari Hyyryläinen
Sari Ilovuori
Riku Immonen
Ville Inkilä
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Ari Järvinen
Jesse Kajosmaa
Sari Koivumäki
Terttu Korte
Toomas Lybeck
Reko Martti
Erno Nevalainen
Hannele Rahkala
Timo Raiskinmäki
Tiina Rikala
Henri Rikander
Juha Savela
Mika Sievi-Korte
Tuukka Sivonen
Timo Takala
Taisto Tuominen
Kirsi Wendelin-Arponen

Sex sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Kouvola

Tarja Jouppi
Jesse Kajosmaa
Pauli Karihtala
Sari Koivumäki
Minna Kosonen
Irina Kujanpää
Toomas Lybeck
Jaana Mikkola
Satu Mäkelä
Mika Määttä
Jyrki Pitkänen
Hannele Rahkala
Jussi Sallinen
Juha Savela

Fyra sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Rovaniemi

Ari Hautala
Jukka Lokka
Marja Perälä
Hannele Rahkala
Juha Savela

Två sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, Björneborg

Sanna Anttila
Ville Elomaa
Eriikka Heikola
Tapio Häyhtiö
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Marja Karvonen
Toomas Lybeck
Jaana Mäkinen
Teija Oksanen
Timo Oravainen
Hannele Rahkala
Juha Savela
Timo Takala

Fyra sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Åbo

Krista Ahonen
Tarja Jouppi
Jesse Kajosmaa
Marjo Kaplas
Sari Koivumäki
 Nina Lindberg
Toomas Lybeck
Timo Metsä-Tokila
Minna Nieminen
Jussi Piitulainen
Hannele Rahkala
Juha Savela
Matti Seppälä
Timo Takala
Taisto Tuominen
Harri Vaara
Nina Vainio
Kirsi Wendelin-Arponen
Hans Vikdal

Två sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Lahtis

Kimmo Hietala
Anne Jortikka
Tarja Jouppi
Vesa Jouppila
Jesse Kajosmaa
Pauli Karihtala
Sari Koivumäki
Antti Korkki
Arto Mansikkavuori
Francis McCarron
Matti Nykänen
Jarmo Paukku
Hannele Rahkala
Jussi Sallinen
Kari Sartamo
Juha Savela
Piiku Seppälä

Fem sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, Uleåborg

Ari Hautala
Johanna Hurskainen
Tarja Jouppi
Petri Keränen
Timo Lehtiniemi
Hannele Rahkala
Pasi Rajander
Teemu Räihä
Juha Savela
Marko Selin
Katja Suhonen
Timo Takala
Tomi Taskila
Mari Tuomikoski

Två sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.


NTM-centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

NTM-centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet även av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. Centralerna genomför även Livsmedelsverkets, Migrationsverkets och Business Finlands mål.


Ytterligare information:

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215
 

 
Sivun alkuun