Hyppää sisältöön

Energiministrarna diskuterar elmarknadsreformen i Linz

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 13.47
Pressmeddelande

Det inofficiella energiministermötet under det österrikiska EU-ordförandeskapet hålls i Linz 17–18.9.2018. Ministrarna diskuterar elmarknadsreformen som ett led i EU:s paket för ren energi. Dessutom diskuterar ministrarna väteteknik som ett sätt att integrera de varierande formerna av förnybar energi i energisystemet. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ministrarna diskuterar elmarknadsmodellen i EU:s paket för ren energi. Arbetsmötets prioritering ligger på de ramvillkor för kapacitetsmekanismerna som anges i elmarknadsförordningen samt på sätten att tillgodose det ökade behovet av flexibilitet. Kapacitetsmekanismerna är administrativa åtgärder som syftar till att säkerställa att produktionsresurserna kvarstår tillgängliga för elsystemet i syfte att trygga en viss nivå på leveranssäkerheten. Ersättningen baserar sig allmänt på anläggningens produktionseffekt.

Finland anser att det viktigaste sättet att tillgodose det ökade behovet av flexibilitet är att upprätthålla och stärka marknadens funktion. Behovet av kapacitetsmekanismer bör bedömas noggrant. Man ska också se till att konsekvenserna för verksamheten på marknaden förblir så små som möjligt.

Det har förts två trepartsförhandlingar (27.6 och 11.9) om elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen mellan kommissionen, rådet och EU-parlamentet. Vid förhandlingarna har kapacitetsmekanismerna inte behandlats. Österrike försöker nå samförstånd om förslagen under sitt ordförandeskap, före utgången av året.

Ministrarna diskuterar även en integrering av förnybar energi i elsystemet samt Österrikes initiativ om väteteknik (Hydrogen Initiative), som medlemsstater och företag kan underteckna under mötet i Linz, om de så önskar. Initiativet beskriver möjligheterna med väteteknik inom olika sektorer och anger mål för forskning i och främjande av väteteknik. Finland ska underteckna initiativet, eftersom främjande av väteteknik är en möjlig väg till koldioxidsnålhet.

Den varierande produktionen av förnybar el (vind- och solkraft) kommer i framtiden i ökande grad att stundvis generera förmånlig energi över behovet. Då intar lösningar för att lagra el en central roll. I nuläget är de viktigaste metoderna att lagra el olika batterilager eller pumpkraftverk där elektriciteten omvandlas till potentiell energi genom att vatten pumpas till en högt belägen reservoar. Energi kan också lagras genom att väte genereras av elektricitet. För väte som genererats med hjälp av förnybar energi  används termen ”sustainable hydrogen” för att skilja det från fossilbaserat väte.

Inom industrin används väte redan i stor utsträckning i den kemiska industrin, t.ex. vid oljeförädling. Även i stålindustrin finns det en stor potential för minskning av utsläppen genom användning av hållbart väte. Även i trafiksektorn ses möjligheter med väteteknik. Bränslecellsbilar, dvs. vätebilar, är elbilar där energin lagras som väte, i stället för i batterier.

På mötet träffar minister Tiilikainen dessutom sina trojkapartners Rumänien och Kroatien med anledning av Finlands kommande EU-ordförandeskap. Dessa tre länder bildar en ordförandetrojka som fastställer rådets agenda för ett och ett halvt år framåt räknat från ingången av 2019.

Ytterligare upplysningar:
Katja Tuokko, överinspektör, ANM, tfn 050 465 5533
Tatu Pahkala, överinspektör, ANM tfn 050 396 1285

 
Sivun alkuun