Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Energiaministerit päättivät energiatehokkuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.6.2017 20.31
Tiedote

EU:n energiaministerit hyväksyivät 26. kesäkuuta 2017 Luxemburgissa järjestetyssä energianeuvostossa yleisnäkemykset energiatehokkuuden ja rakennusten energiatehokkuuden direktiiviesityksistä.

Neuvosto päätti 30 prosentin energiatehokkuustavoitteesta unionin alueella. Neuvottelut olivat pitkät ja tarvittiin lukuisia kompromissiehdotuksia ennen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

– Päätöksen aikaansaaminen oli tärkeää EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan uskottavuuden kannalta, toteaa Suomea energianeuvostossa edustanut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Komission alkuperäisen ehdotuksen sisältämä energiatehokkuustavoitteen sitova luonne poistettiin neuvoston käsittelyssä. Suomen tavoittelemat energian säästövelvoitteiden joustot saavutettiin. Varhaiset toimet energian säästössä ja toimet uusiutuvan energian lisäämiseksi voidaan laskea hyväksi energian säästövelvoitteissa, kertoo ministeri Tiilikainen tyytyväisenä.

Neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen myös rakennusten energiatehokkuusdirektiiviesityksestä. Sen tavoitteena on nopeuttaa olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia, lisätä älykkään teknologian käyttöä, edistää sähköautojen latausmahdollisuuksia ja järkeistää säännöksiä.

– Rakennusten automaatiojärjestelmien edistäminen on tärkeää rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi latausinfrastruktuurin kehittäminen antaa hyvän pohjan liikenteen sähköistymiselle, sanoo ministeri Tiilikainen.

Neuvosto kuuli myös tilanneselvityksen puhtaan energian paketin käsittelystä neuvoston työryhmissä. Energiatehokkuusehdotuksia lukuun ottamatta paketin käsittely on vielä alkuvaiheessa, ja raportti merkittiin tiedoksi. Keskustelu kaikista puhtaan energian paketin kahdeksasta lainsäädäntöehdotuksesta jatkuu Viron 1. heinäkuuta 2017 alkavalla puheenjohtajuuskaudella.

Energiatehokkuusdirektiivien käsittely jatkuu niin sanotuissa trilogineuvotteluissa jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken. Tämän jälkeen ehdotus tulee vielä hyväksyä parlamentin ja neuvoston virallisessa päätöksentekomenettelyssä ennen kuin se astuu voimaan.

TEM:n tiedote: Energianeuvosto keskustelee energiatehokkuudesta 26.6. Luxemburgissa

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. 029 506 4813
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. 050 465 5533

 
Sivun alkuun