Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Förebyggande åtgärder betonas i ansvarsfullt företagande

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
14.3.2019 12.45
Nyhet
Kent Wilska, Alva Bruun och Linda Piirto i seminar i Helsingfors 12.3.2019.
Kent Wilska, Alva Bruun, Linda Piirto

Hurudant ansvarstagande förväntas egentligen av företag när det gäller mänskliga rättigheter, miljöskydd eller anti-korruption? Det diskuterades i ett seminarium och en workshop som ordnades av arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet.

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ordnade ett seminarium tisdagen den 12 mars om ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter. I seminariet deltog 150 företrädare för företag, organisationer och den offentliga sektorn. Företagens ansvar har diskuteras livligt i offentligheten under den senaste tiden, både i Finland och internationellt. Ansvar kan granskas ur flera olika synvinklar och för att finna konkreta lösningar behövs både dialog och styrning.

OECD:s vägledning standard

Ett viktigt rättesnöre är den vägledning om tillbörlig aktsamhet i affärsverksamhet som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gett ut, och vars finska översättning presenterades på seminariet. Bakom vägledningen ligger tre års omfattande samarbete med olika intressegrupper. Också Finland deltog i beredningen.

”OECD-vägledningen blir en betydande internationell standard för vilken slags aktsamhet företag förväntas iaktta till exempel när det gäller de mänskliga rättigheterna, miljön eller korruptionsbekämpning”, konstaterade Linda Piirto från arbets- och näringsministeriet och Kent Wilska från utrikesministeriet, som presenterade vägledningen. ”Fokus bör ligga på att förebygga skadeverkningar, det räcker inte att fixa problemen i efterhand.”

Delegationen för samhälls- och företagsansvar övervakar

Ministerierna övervakar tillsammans med delegationen för samhälls- och företagsansvar, som består av företrädare för olika intressegrupper, att vägledningen följs. Detta är en del av Finlands engagemang i principerna för ansvarsfullt företagande och i OECD:s arbete. Seminariets keynote-tal hölls av David Kovick, som konstaterade att företagsansvar förutsätter att företagen analyserar konsekvenserna av sin verksamhet, att de inser vikten av transparens och reflekterar kring sin egen roll när det gäller korrigerande åtgärder.

Agenda 2030 fastställer målen

David Kovick arbetar för organisationen Shift och är en internationellt ansedd expert på företags inverkan på de mänskliga rättigheterna. ”Förväntningarna är höga och världen kan inte vänta längre”, konstaterade Kovick. Han framhöll att åtgärderna för företagsansvar måste stå i centrum också med tanke på hållbar utveckling. ”OECD:s vägledning och FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter utgör ett ramverk och om man följer principerna i dem är det möjligt att skapa en bas för hållbar utveckling enligt de globala målen i Agenda 2030.”

Företag löste praktiska problem i workshop

Organisationen Shift ordnade en workshop för företag där man fokuserade på att lösa praktiska problem gällande de mänskliga rättigheterna. Att företaget lovar respektera de mänskliga rättigheterna förändrar inte i sig företagets arbetssätt. Det krävs att interna och yttre processer ändras och tas i bruk. Problemen är varierande och beror på kontext, verksamhetens omfattning och leveranskedjor. Med hjälp av olika exempel diskuterade man hur risker kan bedömas och företagets resurser riktas till de områden där riskerna är störst.

”Finlands samarbete med Shift fortsätter till 2021. Det är en stor satsning på utvecklandet av vårt kunnande om företagsansvar och mänskliga rättigheter i Finland”, understryker Alva Bruun vid utrikesministeriet.

Text: Linda Piirto, arbets- och näringsministeriet, Kent Wilska och Alva Bruun, utrikesministeriet

 
Sivun alkuun