Hyppää sisältöön

Esitysluonnos ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen uudistamisesta lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2020 15.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen ydinenergialain muuttamista. Esityksessä uudistettaisiin ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskevaa sääntelyä siten, että valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) hallinnoimien varojen sijoitustoiminta voisi olla nykyistä monipuolisempaa, pitkäjänteisempää ja mahdollistaisi laajemman riskinoton.

Lausuntopyyntö on verkossa lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausuntoja pyydetään 18.6.2020 mennessä.

 Esityksen tavoitteena on huolehtia VYR:n hallinnoimien varojen arvon säilymisestä ja riittävyydestä varauduttaessa ydinjätehuollon kustannuksiin. Samalla tavoitteena on varojen nykyistä parempi tuotto.

Tavoitteena on myös tehostaa VYR:n tutkimustoimintaa edistävien varojen kohdentamista ja uudistaa tutkimusohjelman hallinnointia. Lisäksi selkeytettäisiin VYR:n ohjausta ja rahastoon liittyvää päätöksentekoa sekä uudistettaisiin VYR:n hallintomallia, johto-organisaatiota ja sen toimivaltaa.

Lakiluonnoksen mukaan ydinjätehuoltovelvollisille säädetäisiin velvollisuudeksi osallistua sijoitustoimintaan liittyvien riskien hallintaan. Ydinjätehuoltovelvollisten takaisinlainausoikeutta rajoitettaisiin.

VYR:n rahoittamien ydinlaitosten turvallista käyttöä ja ydinjätehuoltoa koskevien tutkimusohjelmien sääntelyä uudistettaisiin. Tutkimusohjelmat ja niihin liittyvät erillisvarallisuudet yhdistettäisiin. Sääntelyä täydennettäisiin ydinlaitosten haltijoilta ja jätehuoltovelvollisilta vuosina 2026–2032 perittävien maksujen perusteita koskevilla säännöksillä.

Samalla uudistettaisiin finanssivalvonnasta annettua lakia niin, että Finanssivalvonta valvoisi VYR:n sijoitustoimintaa, sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiri-ilmoituksia. Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettua lakia muutettaisiin niin, että rahastolle säädettäisiin velvollisuus maksaa Finanssivalvonnalle valvontamaksu.

Uudistusta on pohtinut myös TEM:n asettama työryhmä, joka selvitti VYR:n sijoitustoiminnan kehittämistä. Työryhmän raportti valmistui heinäkuussa 2019. Ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmien uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 0295 062 078, etunimi.sukunimi(at)tem.fi

 
Sivun alkuun