Hyppää sisältöön

EU-ländernas D9+-grupp: EU ska eftersträva teknisk konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2021 17.07
Pressmeddelande

Ministrarna i de digitalt avancerade D9+-länderna diskuterade vid sitt virtuella möte 27.1.2021 målen för det digitala decenniet för Europa fram till 2030. Länderna offentliggjorde ett gemensamt uttalande om mötet, enligt vilket Europas tekniska konkurrenskraft baserar sig på digital utveckling, innovationer och en fungerande inre marknad.

– Digitalisering och stävjande av klimatförändringen utgör grunden för EU:s framtida ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Vi måste stärka Europas konkurrenskraft och främja digital teknik för att vi ska kunna säkerställa en ledande ställning i den globala tekniska konkurrensen, säger näringsminister Mika Lintilä, som var ordförande för mötet.

I uttalandet fastställs att artificiell intelligens, kvantdatorer samt 5G- och 6G-teknikerna tillsammans med dataekonomin möjliggör ett digitalt decennium. EU måste dra nytta av den globala konkurrensfördelen på dessa områden, samtidigt som man bevarar den öppna inre marknaden och stärker det internationella samarbetet.

Länderna förbinder sig att utarbeta målen för det digitala decenniet för Europa

D9+-ländernas ministrar förband sig i sitt uttalande att fortsätta diskussionerna om centrala drivkrafter för digitalisering och teknisk konkurrenskraft och att främja utarbetandet av målen för det digitala decenniet i Europa.

Nästa möte för ministergruppen arrangeras av Luxembourg. D9+ är en ministergrupp för digitalt avancerade EU-länder. Gruppen ska strategiskt främja utnyttjande och genomförande av digitalisering och spridande av god praxis. De länder som deltar i mötet var Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Petri Räsänen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7287
Kristine Alanko, planerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7344

 
Sivun alkuun