Hyppää sisältöön

EU:n kilpailukykyministerien kokouksessa aiheina vihreän kehityksen Green Deal -ohjelma, sisämarkkinat, tutkimus ja innovaatiot

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2020 10.36
Tiedote

EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Brysselissä 27.–28.2.2020. Ministerit keskustelevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta Green Dealista, sisämarkkinoiden kehittämisestä, paremmasta sääntelystä ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Suomea edustaa kokouksessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vihreän kehityksen ohjelma on EU:n uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Ministerit käyvät keskustelun ohjelman ja teollisuuspolitiikan kytköksistä. 

– Suomi tukee vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta. Ohjelma vaatii eurooppalaisilta yrityksiltä ripeitä muutoksia toimintatavoissa ja päästöjen vähentämisessä, mutta se on samalla mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja ja liiketoimintoja. Digitalisaation ja kiertotalouden hyödyntäminen on päästöjen hillinnässä tärkeää, sanoo elinkeinoministeri Lintilä.

Ministerit käsittelevät sisämarkkinoita, parempaa sääntelyä ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa

Kilpailukykyneuvosto keskustelee EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta Euroopan komission selvityksen pohjalta. Raportissa on tarkasteltu ja arvoitu sisämarkkinoiden vaikutuksia yrityksiin, kuluttajiin ja kansalaisiin.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä päätelmät paremmasta sääntelystä. Suomi on tyytyväinen, että parempi sääntely on keskeisellä sijalla uuden komission työohjelmassa. Keskeisiä aihealueita ovat muun muassa vaikutusten ja lainsäädännön arviointi, sääntelyn tehokkuus ja pk-yritykset.

Ministerit käyvät myös keskustelun Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kansainvälisestä yhteistyöstä.

– Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa tietoa ja osaamista, hyödyntää tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia ja varmistaa maailmanlaajuiset markkinat. Suomi tukee periaatetta, että Horisontti Eurooppa -puiteohjelma olisi jatkossakin avoin kaikkien maiden tutkijoille ja tutkimusryhmille, sanoo ministeri Lintilä.

Lisäksi kokouksessa haetaan osittaista yleisnäkemystä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta.

Ministeri Lintilällä on neuvoston aikana kahdenväliset tapaamiset innovointi-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaavaan komissaarin Mariya Gabrielin sekä sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin kanssa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin virkamiesavustaja (kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
erityisasiantuntija Venja Henningsen, TEM, p. 029 504 7195

 
Sivun alkuun