Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar den europeiska gröna given, den inre marknaden, forskning och innovation

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2020 10.36
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 27–28 februari 2020. Ministrarna diskuterar initiativet för en hållbar grön omställning, den så kallade europeiska gröna given, utvecklandet av den inre marknaden, bättre lagstiftning samt forsknings- och innovationspolitiken. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä.

Den europeiska gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi med mål att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen före 2050. Ministrarna ska diskutera kopplingarna mellan programmet och industripolitiken. 

– Finland stöder målen i den europeiska gröna given. Programmet förutsätter raska reformer av arbetssätten och utsläppsminskningar av de europeiska företagen, men det ger också möjligheter att utveckla nya lösningar och ny affärsverksamhet. Att vi utnyttjar digitaliseringen och den cirkulära ekonomin är en viktig del av att minska utsläppen, säger näringsminister Lintilä.

Inre marknaden, bättre lagstiftning, forsknings- och innovationspolitiken

Konkurrenskraftsrådet diskuterar hur EU:s inre marknad fungerar utifrån en rapport av Europeiska kommissionen. I rapporten granskas och utvärderas den inre marknadens följder för företag, konsumenter och medborgare.

Avsikten är att godkänna slutsatser om bättre lagstiftning under mötet. Finland gläder sig över att bättre lagstiftning har en central ställning i den nya kommissionens arbetsprogram. Viktiga delområden är till exempel konsekvensbedömning, utvärdering, lagstiftningens effektivitet och bestämmelser som gäller små och medelstora företag.

Ministrarna diskuterar också det internationella samarbetet inom programmet Horisont Europa.

– Internationellt samarbete är viktigt för att vi ska kunna stärka vår kunskap och kompetens, utnyttja forskningssamarbetets möjligheter och säkerställa globala marknader. Finland understöder principen om att Horisont Europa också i framtiden ska vara tillgängligt för forskare och forskargrupper från alla länder, säger minister Lintilä.

Under rådets möte försöker ministrarna också nå en partiell allmän riktlinje om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik.

I samband med rådets möte har minister Lintilä enskilda möten med kommissionären med ansvar för innovation, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, Mariya Gabriel, och med kommissionären med ansvar för den inre marknaden, Thierry Breton.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7195

 
Sivun alkuun