Hyppää sisältöön

EU:n valtiontukisääntöihin lisää joustoja koronavirusepidemian takia: valtiot voivat pääomittaa yrityksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2020 17.23
Tiedote

Euroopan komissio sallii julkisen pääomittamisen, jossa on mukana valtion tukea. Tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia saada lainaa markkinoilta. Yritysten julkiselle pääomittamiselle on asetettu tiukat ehdot, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen EU:n sisämarkkinoilla.

Euroopan komissio päätti 8.5.2020 lisäjoustoista valtiontukisääntöihin. Uudet joustot vastaavat tilanteeseen, jossa valtioiden koronavirusepidemian takia toteuttamat kriisitoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten kykyyn tuottaa tavaroita tai tarjota palveluja. Monen yrityksen oma pääoma on pienentynyt ja mahdollisuudet saada markkinaehtoista rahoitusta ovat heikentyneet.

Pääomittamisen lisäksi jäsenvaltiot voivat jatkossa tukea koronaepidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä tarjoamalla niille etuoikeudeltaan huonompia velkoja edullisin ehdoin. Tällä tarkoitetaan velkainstrumentteja, joilla on maksukyvyttömyysmenettelyssä huonompi asema kuin tavallisten etuoikeutettujen velkojien saatavilla.

Tiukat ehdot estävät kilpailun vääristymisen sisämarkkinoilla

Yritysten julkisella pääomittamisella voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia kilpailuun sisämarkkinoilla. Tästä syystä komissio on asettanut ehdot tuen myöntämiselle:

  • Pääomitustukea on käytettävä vasta viimesijaisena keinona.
  • Tukitoimien on oltava yleisen edun mukaisia.
  • Tuki on rajattava yrityksen elinkelpoisuuden mahdollistamiseen. Sitä voi käyttää ainoastaan palauttamaan pääomarakenne, joka yrityksellä oli ennen koronavirusepidemiaa.

Komissio on asettanut selkeät ehdot myös esimerkiksi pääomituksen toteuttamistavalle, valtiolle maksettavalle korvaukselle ja sille, millä aikavälillä valtion on irtauduttava yrityksestä, jota se on pääomittanut.

Komission tiedonanto sisältää myös erityisiä yrityksen hallinnointia koskevia säännöksiä. Tuensaajat eivät esimerkiksi saa maksaa osinkoja, tehdä osakkeiden takaisinostoja tai maksaa bonuksia yrityksen johdolle ennen kuin valtio on irtautunut pääomasta. Tavoitteena on kannustaa tuensaajia ja niiden omistajia ostamaan valtion ostamat osakkeet heti, kun taloudellinen tilanne sen sallii.

Julkinen pääomitus sallittua kesäkuun 2021 loppuun saakka

Komission uudet linjaukset ovat jatkoa sen 19.3.2020 ja 3.4.2020 tekemille valtiontukisääntöjen joustoille. Komissio on aiemmin keventänyt valtiontukisääntöjä erityisesti yritysten likviditeetin ja rahoituksensaannin turvaamiseksi sekä sen helpottamiseksi, että tukea voidaan kohdentaa koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaan, investointeihin sekä työpaikkojen turvaamiseen.

Komission aikaisemmin tekemät joustot valtiontukisääntöihin ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Pääomittamista koskevat muutokset ovat voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka, koska vakavaraisuusongelmia voi esiintyä vasta kriisin kehittyessä.

Komissio on kertonut arvioivansa jatkuvasti, tarvitaanko vielä lisätoimenpiteitä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat tukea talouttaan ja auttaa yrityksiä elpymään kriisin jälkeen. Tähän mennessä komissio on antanut hyväksyntänsä arviolta 1,9 biljoonan euron suuruiselle valtiontuelle EU:n talouden tukemiseksi.

Suomen osalta komissio on hyväksynyt tähän mennessä puitetukiohjelman koronaepidemiaan liittyville valtiontukitoimenpiteille sekä tukiohjelman, jonka nojalla Finnvera voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille takauksia ja lainoja sekä käyttöpääomaan että investointeihin.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, TEM, p. 0295 047 121

 
Sivun alkuun