Hyppää sisältöön

EU:n valtiontukisääntöihin tilapäistä joustoa koronavirustilanteessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2020 17.27
Tiedote

Euroopan komissio antoi 19.3.2020 tiedonannon, jolla joustavoitetaan huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeuksellisten talousvaikeuksien takia. Tiedonannon nojalla käyttöön otetut toimenpiteet olisivat tilapäisiä ja voimassa vuoden 2020 loppuun. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus monipuolisiin toimenpiteisiin erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana.

Esitys helpottaa käytännössä Suomen hallituksen 20.3.2020 esittelemän mittavan tukipaketin myöntämistä yrityksille, jotka ovat kriisin takia taloudellisissa vaikeuksissa.

Tiedonannon nojalla voidaan myöntää tukea yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Tukea ei sitä vastoin saa myöntää yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa 31.12.2019 tai tätä ennen. Kaikista tiedonannon mukaisista tukitoimenpiteistä on tehtävä valtiontuki-ilmoitus komissiolle ja niiden käyttöönotto edellyttää komission ennakkohyväksyntää.

Tiedonanto mahdollistaa seuraavat tukimuodot

  • Väliaikaiset tukiohjelmat: Tiedonannon nojalla jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800 000 euroa. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.
  • Markkinahintaa edullisemmat lainat ja takaukset: Tiedonannon mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää markkinahintaa alhaisempia lainoja ja takauksia yritysten investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin, kunhan tiedonannossa esitetyt tarkemmat kriteerit täyttyvät.
  • Markkinaehtoja alhaisemmat lainat ja takaukset rahoituslaitosten välityksellä: Tiedonannon mukaan markkinahintaa edullisempia lainoja ja takauksia voidaan myöntää myös luotto- tai rahoituslaitosten välityksellä. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että toimenpiteestä koituva etu välitetään mahdollisimman täysimääräisesti lopullisille tuensaajille.
  • Lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevien sääntöjen joustavoittaminen: Tiedonannossa helpotetaan menettelyä, jonka puitteissa jäsenvaltioiden julkiset vakuutuksenantajat (Suomessa Finnvera) voivat myöntää vientiluottovakuutuksia maihin, joissa yksityisiltä vakuutusmarkkinoilta ei koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien takia ole tilapäisesti saatavilla kyseisiä vakuutuksia.

Täydennystä jo käyttöönotettuihin joustoihin

Komission uusi tiedonanto täydentää komission jo aiemmin käyttöönottamia valtiontukisääntöjen joustoja. Komissio ilmoitti 13.3.2020, että jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti myöntää suoraa tukea koronaviruksen aiheuttamien välittömien vahinkojen kattamiseen, esimerkiksi tapahtuman järjestäjille, joiden tilaisuuksia on peruttu.

Myös välittömien vahinkojen korvaamiseen myönnettävien tukien käyttöönotto edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission ennakkohyväksyntää. Komissio on kuitenkin luvannut käsitellä koronaepidemiaan liittyvät valtiontuki-ilmoitukset erittäin ripeästi.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026

 
Sivun alkuun