Hyppää sisältöön

Euroopan investointirahasto ja Nordea-pankki allekirjoittivat pk-yritysaloitesopimuksen, 150 miljoonaa euroa suomalaisille pk-yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2017 12.12 | Julkaistu suomeksi 28.4.2017 klo 16.59
Tiedote

Euroopan investointipankkiryhmään (EIP) kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoitti pk-yritysaloitteen takaustoimen Suomessa Nordea-pankin kanssa.

Euroopan investointipankkiryhmään (EIP) kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoitti pk-yritysaloitteen takaustoimen Suomessa Nordea-pankin kanssa.

Sopimus helpottaa lähes 400 suomalaisen pk-yrityksen, mukaan lukien mikroyritysten sekä startup-yritysten, rahoituksen saamista varmistamalla, että pk-yritysaloitteeseen sitoutuneet pankit tarjoavat rahoitusta paremmilla ehdoilla, esimerkiksi pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla.

Nordea-pankin kanssa toteutettava toimi merkitsee nyt sitä, että neljä suomalaispankkia tarjoavat pk-yritysaloitteen puitteissa pk-yritysten saataville yhteensä 370 miljoonaa euroa lainarahoitusta.

Nordean Suomen liiketoimintajohtaja Sampsa Laine sanoi: "Olemme iloisia voidessamme olla mukana aloitteessa. Suomen pk-yritysaloite soveltuu erinomaisesti alku- ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille, sillä takaus tarjoaa vaihtoehdon vakuuksille ja mahdollistaa sitä kautta investointihankkeita, jotka muuten saattaisivat jäädä toteutumatta. Meille on tärkeää taata asiakkaillemme pääsy kaikkiin rahoituksen lähteisiin. Suomen pk-yritysaloitteen avulla pystymme tukemaan talouskasvua erityisen tärkeällä pk-sektorilla."

EIR:n ylijohtaja Pier Luigi Gilibert sanoi: "Pk-yritysaloitteen nopea täytäntöönpano Suomessa osoittaa, että maassa on tarvetta yhteisesti hoidetuille rahoitustuotteille. Olen iloinen siitä, että sopimuksen allekirjoittaminen Nordea-pankin kanssa tuo suomalaisille yrityksille lainarahoitusta 150 miljoonaa euroa. Suomalaisten yritysten saatavilla on nyt yhteensä 370 miljoonaa euroa rahoitusta pk-yritysaloitteen puitteissa, ja odotamme, että voimme tulevina kuukausina ilmoittaa uusista rahoitusmahdollisuuksista Suomessa."

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi: Pk-yritysaloite on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Euroopan komissio, Euroopan investointipankkiryhmä ja Suomen tasavalta voivat parantaa suomalaisten pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta, mikä on kasvun ja työpaikkojen luonnin kannalta tärkeää Suomessa. Nordea-pankin liittyminen pk-yritysaloitteeseen neljäntenä pankkina lyhyen ajan sisällä osoittaa, että ohjelmalla on tarvetta. Pk-yritysaloite on merkittävä rahoitusväline, jonka avulla tuetaan yrittäjiä, jotka pyrkivät kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa."

Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Corina Crețu lisäsi: "Alle vuodessa ohjelman käynnistämisestä olemme saavuttamassa tavoitteemme tuoda suomalaisyrityksille 400 miljoonan euron edestä lisärahoituslähteitä. Tämä osoittaa, että pk-yritysaloite tuottaa tulosta ja vieläpä nopeasti. Toivottavasti lisää maita lähtee mukaan."

Pk-yritysaloite on yhteisohjelma, joka yhdistää Euroopan komission, EIP-ryhmän sekä Suomen tasavallan antaman tuen tarkoituksenaan edistää pk-yritysten rahoitusta tarjoamalla taloudellisten tahojen tuottamille pk-yritysten lainakannoille osittaista riskiturvaa. Koheesiopolitiikan varoista peräisin olevien 20 miljoonan euron (EAKR-resurssit) sekä Suomen tasavallan kansallisesta talousarviosta peräisin olevien 20 miljoonan euron lisäksi pk-yritysaloitetta rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman resursseilla sekä EIP-ryhmän resursseilla.

EIR

Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu EIP-ryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääomaa, takauksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on suunnattu erityisesti kyseiselle markkinasegmentille. Tässä tehtävässä EIR edistää EU:n tavoitteita, jotka koskevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä.

EIP

EIP on pitkäaikaisluottojen antamiseen erikoistunut EU:n laitos, joka on EU:n jäsenvaltioiden omistama. Se tarjoaa pitkäaikaisluottoja järkeviin investointeihin, joilla edistetään kasvua, työllisyyttä, alueellista lähentymistä ja ilmastotoimia Euroopassa ja muualla.

Kasvun ja työpaikkojen maksimointia varten EIP:llä on neljä prioriteettialuetta: innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, ilmastotoimet ja strategiset infrastruktuurihankkeet kaikkialla EU:ssa.

Lisätietoja:
EIR: David Yormesor
Puh.: +352 42 66 88 346, sähköposti: [email protected]

EIP: Alicja Chylta
Puh.: +352 4379 88233, sähköposti: [email protected] lehdistöpalvelu: +352 4379 21000 –
Seuraa meitä Twitterissä @EIBtheEUBank

Työ- ja elinkeinoministeriö: Jyrki Orpana
Puh.: +358 50 409 4457, sähköposti: [email protected]
Seuraa meitä Twitterissä @Tem_uutiset

Nordea-pankki: Sampsa Laine
Puh.: +358 40 555 9035, sähköposti: [email protected]

 
Sivun alkuun