Hyppää sisältöön

Europeiska arbets-, social- och hälsovårdsministrar diskuterar utstationerade arbetstagare

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2017 14.08
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Luxembourg den 23 oktober 2017. Finland representeras av arbetsminister Jari Lindström.

Ordförandelandet Estland har som mål att det vid mötet ska uppnås politiskt samförstånd om ändring av direktivet om utstationering av arbetstagare. Utstationerade arbetstagare är sådana arbetstagare som en arbetsgivare i en annan stat tillfälligt utstationerar i någon annan EU-medlemsstat för arbete där.

− Finland stöder målet att förbättra likabehandlingen av utstationerade arbetstagare jämfört med utstationeringslandets egna arbetstagare samt att främja jämlika konkurrensvillkor för företagen, säger arbetsminister Lindström.

Ordförandelandet Estland har som ytterligare mål att det ska nås en partiell enighet om en allmän riktlinje i fråga om preciseringarna av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Preciseringarna handlar om utstationerade arbetstagare och dem som arbetar i två eller flera länder. Genom ändringarna ökas socialförsäkringsmyndigheternas möjligheter att vidta åtgärder för att förebygga fel, missbruk och bedrägeri.

Vid mötet behandlas också de viktigaste utmaningarna i fråga om sysselsättningen och de sociala utmaningar som EU:s sysselsättningskommitté och kommittén för socialt skydd har identifierat.

Rådet behandlar dessutom kommissionens förslag om att pelaren för sociala rättigheter ska proklameras gemensamt av EU-insitutionerna. Kommissionens förslag innehåller 20 principer och rättigheter för att stöda rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem. Principerna är inte juridiskt bindande.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236
Liisa Heinonen, regeringsråd, AMN, tfn 029 506 4131
Essi Rentola, direktör, SHM, tfn 0295 163 155

 
Sivun alkuun