Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Faktaa kasvupalveluista

Työ- ja elinkeinoministeriö 6.10.2017 17.02
Uutinen

Kasvupalvelulakia on valmisteltu kesästä 2016 lähtien yhdessä sidosryhmien kanssa TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafssonin vetämässä ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä on mukana mm. suurten kaupunkien edustajia, elinkeinoelämän järjestöt, työntekijäjärjestöt, kolmannen sektorin järjestöjä, kuntaliitto, maakuntaliitot ja kaikki keskeiset ministeriöt.

1.Kuntien elinvoimatehtävät säilyvät maakuntauudistuksessa

Kasvupalvelulaki ei vie mitään pois kuntien elinvoimatehtävistä. Päinvastoin, se antaa uusia mahdollisuuksia palvelutuotantoon osallistumisen kautta. Kasvupalvelut ovat nykyisiltä ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta maakunnille siirtyviä työllisyyden hoitoon ja yrittäjyyden edistämiseen liittyviä palveluja.

2. Lainvalmistelu ollut avointa ja osallistavaa

Valmistelu on ollut avointa ja osallistavaa. Kaikki valmisteluaineistot ovat olleet avoimesti kaikkien osapuolten käytössä jo raakilevaiheessa ja niitä on esitelty useilla foorumeilla – esimerkiksi tapaamisissa isojen kaupunkien kanssa ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä.

Lisäksi kasvupalvelulaki ja siihen liittyvät sisältölait olivat laajalla lausuntokierroksella viime keväänä ja lausuntopalaute on otettu huomioon.

3. Lainvalmistelu jatkuu niin, että kaupungit ovat työssä mukana

Nyt lakiluonnoksiin on tehty lausuntopalautteen perusteella muutokset. TEM järjestää kaksi laajaa kuulemistilaisuutta jatkovalmistelun tueksi. Yhteistyötä kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa lain valmistelussa jatketaan edelleen.

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
Sivun alkuun