Hyppää sisältöön

Finnveran rahoitusvaltuuksia korotetaan koronaviruksen vuoksi – lisärahoitusta 10 miljardia euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2020 13.46
Tiedote

Hallitus mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille valtion erityisrahoittaja Finnveran kautta korottamalla sen kotimaan rahoituksen enimmäismäärää. Lisärahoitus käytettäisiin pääasiallisesti takauksiin, joiden tarkoituksena on helpottaa yritysten lainansaantia pankeista koronavirustilanteessa.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 23.4.2020. Lakiesitys mahdollistaa hallituksen 20.3.2020 linjaaman korotuksen. Nyt Finnveran kotimaan rahoitusvaltuudet ovat 4,2 miljardia euroa, joista on käytetty noin 2 miljardia euroa. Valtuudet korotetaan 12 miljardiin euroon.

Finnveran takauksien myöntämisvaltuuksien korottamisella on tarkoitus varmistaa rahoituksen riittävyys myös jatkossa. Korotus olisi väliaikaisesti voimassa joulukuun loppuun vuonna 2025. Finnveran rahoitushakemusten määrä on vuoden alusta huhtikuun loppuun lisääntynyt 84 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Tehtyjen päätösten määrä on lisääntynyt 89 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Finnvera on tehnyt maaliskuun alusta lähtien jo 10 000 rahoitus- ja muutospäätöstä pk-yrityksille.

Lisärahoitusta on tarkoitus kohdentaa pk-yritysten lisäksi myös erityisin perustein niitä suurempiin yrityksiin, kuten midcap-yrityksiin. Tavoite on, että koronavirusepidemian jälkeen mahdollisimman moni sellainen yritys, jonka toiminta on ollut kannattavaa, voisi jatkaa toimintaansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään kesäkuussa 2020.

Valtion korvausosuutta Finnveran tappioista nostetaan

Valtioneuvosto hyväksyi myös sitoumuksen Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Sitoumuksessa valtion korvausosuutta Finnveran tappiosta nostettiin 50 prosentista 80 prosenttiin. Se tarkoittaa, että Finnvera voi taata nykyistä suurempia rahoitusosuuksia yritysten lainoista suhteessa pankkeihin. Lisäksi valtion korvausosuuden nosto on mahdollistanut Finnvera Oyj:n takausten hintojen alentamisen.

Lisäksi kumottiin rajaus, jonka mukaan suurille yrityksille voidaan myöntää rahoitusta enintään 420 miljoonan euroa. Koronavirusepidemian aiheuttama taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös suuriin yrityksiin, joten on tärkeää, että Finnvera voi suunnata rahoitusta myös niille erityisin perustein.

Sitoumus tulee voimaan 1.5.2020 ja on voimassa toistaiseksi, enintään 31.12.2022 saakka. Ensimmäisen kerran toimenpiteitä arvioidaan viimeistään joulukuussa 2020 ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Muutettua sitoumusta sovellettaisiin takautuvasti koko myönnettyyn rahoituskantaan ja yhtiön myöntämiin uusiin luottoihin ja takauksiin 1.1.2020 lukien.

Tarkkoja taloudellisia vaikutuksia valtiolle on vaikeaa arvioida, koska ne ovat riippuvaisia siitä, kuinka paljon Finnvera myöntää uusia takauksia ja lainoja kriisin aikana sekä siitä, kuinka paljon myönnettävästä rahoituksesta syntyy Finnveralle tappioita. Vuosien 2021–2024 julkisen talouden suunnitelman laadinnassa valtion Finnveralle maksamia osittaisia tappiokorvausmenoja on arvioitu siten, että menojen arvioidaan nousevan neljänä seuraavana vuotena yhteensä 613 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, puh. 029 506 4938

 
Sivun alkuun