Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Globaali kilpailu haastaa elintarvikeketjun kilpailukyvyn

Maa- ja metsätalousministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
19.1.2017 9.00
Tiedote

Miten suomalainen ruoka ja sitä tuottava kotimainen elintarvikeketju – pellolta pöytään – pärjää globalisaation ristiaallokossa? Tästä kertoo 19.1.2017 julkistettu tutkimus Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät.

Raportin mukaan elintarviketeollisuuden ja -kaupan suhteellinen kustannuskilpailukyky on hyvä ja kannattavuus vertailumaita parempi.  Kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä heikentävät varsinkin pienet tilakohtaiset tuotantovolyymit. Koko elintarvikeketjua haastaa tällä hetkellä eniten nopeasti lisääntyvä kansainvälinen kilpailu.

– Kasvukilpailukyvyn osalta koko elintarvikeketjun keskeisin haaste on sen kotimarkkinakeskeisyys. Vientitoimiin on aiemmin ryhdytty vasta, kun koko tuotantovolyymiä ei ole saatu imeytettyä kotimarkkinoille, toteaa alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Peltonen korostaa, että kun ulkomainen kilpailu kaiken aikaa voimistuu kotimarkkinoilla, emme saa tyytyä pelkkään sopeutujan rooliin. Elintarvikeketjumme on lähdettävä rohkeasti valloittamaan omia osuuksia vientimarkkinoilta.

– Suomen puhtautta ja aitoutta esille tuova maakuva luo hyvää pohjaa elintarvikeviennille. Tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän on vahvistettava kohdemarkkinoiden tuntemusta ja tunnistettava nopeasti muuttuvia kulutustrendejä selvästi nykyistä paremmin. Vientimarkkinoiden avaamiseksi tarvitaan koko elintarvikesektorin yhteisponnistusta. Tässä Finpron Food from Finland –ohjelma  on tärkeässä roolissa. Etenkin ruoka-alan pk-yrityksille ohjelma on onnistunut avaamaan väyliä kansainväliseen kasvuun. Kokemukset osoittavat, että edukseen erottuvalla tuotteella pienetkin pärjäävät maailmalla, sanoo osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytännössä alkutuotannon tuottavuusparannusten aikaansaamat hinnanalennukset valuvat ketjussa eteenpäin aina kuluttajalle asti, kun taas alkutuotannon toimintaympäristön aiheuttama tuotantokustannusten nousu ei heijastu kuluttajahintoihin. Ulkomainen kilpailu elintarvikekaupassa on painanut tuottajahintoja entistä alhaisemmalle tasolle. Kehitys vauhdittaa tilarakenteen muutosta – yksikkökokojen kasvua tulee tukea myös jatkossa.

– Tutkimuksen tulokset hyödynnetään valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon valmistelussa ja toimeenpanossa, toteaa Kaila.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen laatima raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja se luotaa suomalaisen elintarvikeketjun kustannus- ja kasvukilpailukykyä.

Tutkimus on osoitteessa vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminta/julkaisut
Tutkimuksen tiivistelmä on tulostiedotteessa tietokayttoon.fi/ajankohtaista/tiedotteet
Tilaisuus on livenä ja tallenteena osoitteessa tem.videosync.fi/2017-01-09-seminaari

Lisätiedot:
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, puh. 050 626 63
osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, MMM, puh. 029 516 2013
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM. puh. 050 040 5459

 
Sivun alkuun