Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Specialunderstöd för kompetenscenterverksamhet för invandrare kan sökas

Arbets- och näringsministeriet
4.2.2020 10.32
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet delar ut 4 miljoner euro för kompetenscenterverksamhet för invandrare som specialunderstöd i form av statsunderstöd. Syftet med understödet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Det sker med förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder. Understöd kan sökas under tiden 4.2.–13.3.2020.

Syftet med understödet är att stödja kompetenscenterliknande verksamhet som redan har startats och som man avser att utvidga, eller startandet av motsvarande ny verksamhet. Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 8 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. Understödet kan användas under tiden 1.1.2020–30.6.2021.

Specialunderstödet på fyra miljoner euro ingår i  budgetpropositionen för 2020.

Samtidigt (22.1–3.3.2020) utlyser undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd att sökas för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (inklusive kompetenscenterverksamhet). Mer information om undervisnings- och kulturministeriets utlysning av specialunderstöd har publicerats på ministeriets webbplats.

Ansökningstiden går ut den 13 mars 2020

Beslut om fördelningen av understöd fattas utifrån arbets- och näringsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets gemensamma beredning. Arbets- och näringsministeriets utlysning av understöd inleds måndagen den 4 februari 2020 och avslutas fredagen den 13 mars 2020.

Du söker finansiering genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 13 mars 2020 före kl. 16.15. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare information:
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 50 47117

 
Sivun alkuun