Hyppää sisältöön

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä on asetettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2020 15.34
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut harmaan talouden torjunnan ohjausryhmän. Ryhmän puheenjohtajana toimii työministeri Tuula Haatainen.

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmän perustamisella pyritään varmistamaan hallitusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä muiden harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan edellyttämien toimenpiteiden valmistelu.

– Harmaata taloutta on torjuttu Lipposen ensimmäisestä hallituksesta lähtien, välillä pontevasti, välillä vähemmän. Nykyisen hallituksen ohjelma on hyvin kunnianhimoinen, koska harmaa talous häiritsee vakavasti reilua kilpailua, painottaa työministeri Tuula Haatainen.

Ohjausryhmän tehtävänä on myös hyväksyä uusi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja sitä toteuttava toimenpideohjelma vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

– Digitaalisen kuitin käyttöönottoa kiirehditään. Yritysten taloushallinnon automatisointi torjuu harmaata taloutta. Lisäksi se synnyttää valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia reaaliaikaisen kauppatiedon jalostamisesta. Suomi ottaa paikkansa digitalisaation eturintamassa, toteaa ministeri Haatainen.

– Pidän myös tärkeänä, että työehtojen valvontaa tehostetaan laajentamalla pakollista veronumeroa uusille aloille. Yleensäkin viranomaisten yhteistyölle on annettava nykyistä paremmat edellytykset, työministeri jatkaa.

Harmaata taloutta torjutaan yhteistyössä muiden kanssa

Ohjausryhmä tekee yhteistyötä sisäministeriön asettaman harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpanoryhmän kanssa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön asettama pimeän työn verkosto raportoi työstään harmaan talouden torjunnan ohjausryhmälle.

Ohjausryhmä seuraa myös muiden viranomaisten, kuten verohallinnon ja sen harmaan talouden selvitysyksikön sekä oikeusministeriön korruptiovastaisen yhteistyöverkoston työtä, ja on tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Ohjausryhmän työskentely käynnistyy alkuvuodesta ja päättyy pääministeri Marinin hallituksen toimikauden päättyessä.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, p. 0295 063 731

Harmaan talouden ohjausryhmän kokoonpano

työministeri Tuula Haatainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja

Jäsenet

ylijohtaja Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö
ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Ari-Pekka Koivisto, oikeusministeriö
ylijohtaja Tero Kurenmaa, sisäministeriö
johtaja Janne Marttinen, Verohallinto

Asiantuntijat                                    

erityisavustaja Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö
erityisavustaja Lauri Finér, valtiovarainministeriö
erityisavustaja Henri Purje, opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisavustaja Camilla Mäkinen, oikeusministeriö
erityisavustaja Jussi Pyykkönen, sisäministeriö
johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
johtaja Hannu Jouhki, SAK
johtaja Taina Vallander, STTK
pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava

Sihteeristö

hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö, pääsihteeri
poliisitarkastaja Juha Tuovinen, sisäministeriö, sihteeri
valvontapäällikkö Tarja Valsi, Verohallinto, sihteeri

 
Sivun alkuun