Hyppää sisältöön

Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2016 14.14
Tiedote

Valtioneuvostossa esiteltiin tänään 8.12.2016 laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Lakiesitys vaatii vielä Tasavallan presidentin vahvistuksen 9.12.2016. Tämä tuo kilpailurikkomusten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen uuden lain. Tähän asti asiasta on ollut vain yksi pykälä kilpailulaissa ja yleisiä säännöksiä esim. vahingonkorvauslaissa.

Uusi laki on merkittävä yrityksille, jotka voivat olla vahingonkorvausasioissa sekä kantajana että vastaajana. Laki kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta selventää ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada täyden korvauksen vahingosta.

Lakia sovelletaan sekä EU:n kilpailusääntöjen että kansallisen kilpailulain kieltojen rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen suomalaisissa tuomioistuimissa.  Esitys selventää ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada täyden korvauksen vahingosta. Esitys selventää myös kilpailuviranomaisen kilpailusääntöjen täytäntöönpanon ja vahingonkorvauskanteiden käsittelyn välistä suhdetta siten, että seuraamusmaksusta vapauttamista koskevan ns. leniency -järjestelmän tehokkuus säilyy.

Hallitus esittää sääntöjä muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä säännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista.

Samassa yhteydessä kilpailulakia muutetaan siten, että kilpailulain käsitteet ovat yhdenmukaisia direktiivin kanssa.

Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin (2014/104/EU) sekä työryhmävalmisteluun. Lait tulevat voimaan 26.12.2016.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi, TEM, puh. 0295 047 027

 
Sivun alkuun