Hyppää sisältöön

Försörjningsberedskapscentralens styrelse lämnade en utredning till arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2020 19.33 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 11.49
Pressmeddelande

Ministeriet nöjer sig med de förklaringar som lämnats, med undantag för de oklarheter som gäller två affärer.

Arbets- och näringsministeriet bad torsdagen den 9 april Försörjningsberedskapscentralen om en utredning över den upphandling av skyddsutrustning som förekommit i offentligheten. Försörjningsberedskapscentralens styrelse beställde en särskild utredning om upphandlingen av skyddsutrustning av KPMG Oy Ab, och har även utrett frågan internt. Utredningen togs emot av arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson den 14 april.

– I de affärstransaktioner som förekommit i offentligheten har man enligt utredningen i stor utsträckning inte iakttagit Försörjningsberedskapscentralens ekonomistadga, arbetsordning och normala upphandlingsprocesser. Dessutom finns det gott om observationer av brister i fråga om säkerställandet av leverantörernas tillförlitlighet och certifikaten för produkterna. Dessa försummelser är av sådan art att brådskan och arbetsmängden till följd av coronakrisen inte gör dem mer berättigade, kommenterar kanslichef Gustafsson den utredning som han fått.

– Utifrån den utredning som jag har fått kan man konstatera att Försörjningsberedskapscentralens styrelse och den nya verkställande direktören vidtagit sådana åtgärder som ministeriet kan förvänta sig av dem efter allt det som har skett och på basis av utredningarna. Det är nu viktigt att säkerställa funktionsförmågan och återställa trovärdigheten i fråga om Försörjningsberedskapscentralen, och centralens styrelse och den nya verkställande direktören får allt det stöd som de behöver av ministeriet. Ministeriet kommer inte att begära ytterligare utredningar utan nöjer sig med de förklaringar som det fått, med undantag för de oklarheter som gäller dessa två affärer. För deras del fortsätter utredningsarbetet ännu, sammanfattade Gustafsson ministeriets svar på utredningen.

KPMG:s utredning och utredningarna av Försörjningsberedskapscentralens styrelse publiceras på Försörjningsberedskapscentralens webbplats huoltovarmuuskeskus.fi.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, [email protected] och Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör, tfn 050 345 3555
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet och styrelseordförande för Försörjningsberedskapscentralen, 029 504 7186, [email protected]

Janne Känkänen, tillfällig verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, 029 539 64990, [email protected]

 
Sivun alkuun