Hyppää sisältöön

Lägenhetsspecifik fakturering för vatten enligt den faktiska förbrukningen – fjärravläsbara vattenmätare i gamla husbolag i anslutning till stambyte

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.30
Pressmeddelande
Kuva vesihanasta

I nya flerbostadshus installeras i fortsättningen fjärravläsbara lägenhetsspecifika mätare för mätning av förbrukningen av både varmt och kallt vatten, och faktureringen för vatten baserar sig på den faktiska uppmätta förbrukningen. Regeringen föreslår lagändringar i anslutning till detta för fastställelse av republikens president den 13 november 2020.

Efter lagstiftningens ikraftträdande (23.11.2020) gäller kraven nya byggnader som det söks bygglov för. Befintliga husbolag övergår till fakturering enligt förbrukning i takt med att lämpliga fjärravläsbara vattenmätare installeras i dem i samband med stambyte.

Genom lagstiftning som fastställs genomförs de ändringar i energieffektivitetslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravabegränsningslagen och lagen om bostadsrättsbostäder som EU:s energieffektivitetsdirektiv förutsätter.

Reformen främjar energisparande genom att styra hushållens förbrukning av vatten och värmeenergi i en energieffektivare riktning. Samtidigt ska faktureringen basera sig på den faktiska förbrukningen, och tillgången till information om energiförbrukningen säkras.

I en stor del av husbolagen är vattenavgiftsvederlaget för tillfället fortfarande baserat på till exempel antalet boende i en lägenhet eller enhetskostnaden för vattnen per yta. Den ersättning för vatten som hyresvärden tar ut av hyresgästen är ofta baserad på en fast vattenavgift.

Installering av vattenmätare som mäter vattenförbrukningen i varje lägenhet blev obligatoriskt i nya byggnader redan 2011 och i samband med stambyte 2013. Däremot har det tidigare inte föreskrivits om användning av vattenmätare för mätning av förbrukningen och fakturering enligt förbrukning.

Aktieägaren i ett bostadsaktiebolag, hyresgästen och bostadsrättshavaren ska i samband med uttaget av den ersättning som tas ut för vatten ges information om den uppmätta vattenförbrukning som utgör grund för faktureringen och om andra grunder för fastställande av faktureringen. Avsikten är att det genom förordning av statsrådet ska utfärdas närmare bestämmelser om den information som ska ges.

Ändringar av mätningen och faktureringen av uppvärmning och kylning

Den fjärrvärme och fjärrkyla som levereras till nya byggnader ska avläsas med fjärravläsbara mätare. Redan installerade mätare för fjärrvärme och fjärrkyla ska göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärravläsbara mätare senast den 31 december 2026.

Skyldigheten för försäljaren av fjärrvärme att lämna förbruknings- och bränsleuppgifter till sina kunder ska utvidgas. Kunden ska få uppgifter om sin energiförbrukning, klimatpåverkan av sin förbrukning, bränslen för energiproduktionen samt jämförelseuppgifter om andra likadana konsumenters energiförbrukning i fakturan eller till exempel via internet.

Närmare bestämmelser om fördelningen av kostnaderna för förbrukningen av värme, kyla och vatten kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information på webben:
www.vedenkulutusmittaus.fi (Motiva Oy:s webbplats för rådgivning om mätning av vattenförbrukningen i husbolag) på finska

Ytterligare information:
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7134
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7229
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 029 515 0558 (lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet)
Kaisa Kauko, överingenjör, miljöministeriet, tfn 029 525 0121 (byggbestämmelser)
Anu Karjalainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0067 (ARA-hyresbostäder och bostadsrättsbostäder)

 
Sivun alkuun