Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueet mukana uudistuksessa – Olemme samalla, eli asiakkaan puolella

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2023 15.13
Uutinen
Kuvassa vasemmalla toimialuejohtaja perhe- ja sosiaalipalvelut ja Oys-psykiatria Leena Mämmi-Laukka ja oikealla sosiaalijohtaja sosiaalityön tehtäväala Leena Pimperi-Koivisto Hyvinvointialue Pohde. (Kuva Tiina Mäki, ppshp)
Kuvassa vasemmalla toimialuejohtaja perhe- ja sosiaalipalvelut ja Oys-psykiatria Leena Mämmi-Laukka ja oikealla sosiaalijohtaja sosiaalityön tehtäväala Leena Pimperi-Koivisto Hyvinvointialue Pohde (Kuva Tiina Mäki, ppshp)

Myös Hyvinvointialueilla valmistaudutaan TE-palvelut 2024 –uudistukseen. ” Hyvinvointialueet tekevät kuntien kanssa yhteistyötä muun muassa työkyvyn tuen ja muiden työllisyyttä edistävien sote-palveluiden yhdenmukaistamisessa ja kehittämisessä.” - summaavat Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Oys-psykiatria Leena Mämmi-Laukka sekä sosiaalityön tehtäväalan sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue Pohdesta.

1. Miten olette valmistautumassa TE-palveluiden uudistukseen ja millaisena näet hyvinvointialueiden roolin valmistelussa?

Hyvinvointialue Pohdessa yhdyspinta-asioissa kumppanuudet ja verkostot ovat osa hyvinvointialuestrategian ja järjestämissuunnitelman toteuttamista sekä yhteistä tekemistä. Tavoitteena on luoda toimivat yhdyspinta- ja yhteistyörakenteet. Osa alueellisista verkostoista on jo käynnissä (mm. TYP- verkosto), osa vasta suunnitteilla.

Yhteistä työmaata ovat myös asiakasohjausprosessien kehittäminen ja yhteisten asiakkuuksien tunnistaminen. Yhteistoimintaa edesauttaa hyvinvointialueen ja työllisyysalueiden alueelliset rakenteet, mitkä ovat pitkälti samankaltaiset.

2. Mitkä ovat mielestänne uudistuksen haasteet, entä mahdollisuudet?

Hyvinvointialueen näkökulmasta uudistuksessa mietityttää lisääntyvät rakenteet ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus eri työllisyysalueilla. Jos esimerkiksi hyvinvointialueelle osuu useampi työllisyysalue, tulisi ohjautuminen hyvinvointialueen palveluihin olla yhdenvertaista kaikille. 

Toisaalta mahdollisuuksiakin on. Uudistus tuo paremmat edellytykset yhteisasiakkuuksien hoitamiselle paikalliset erityisolosuhteet huomioiden.

3. Mitä toiveita teillä on tulevien yhteistyökumppaneiden suuntaan?

Hyvinvointialueen ja kuntien tuleva yhteistyötä tehdään kuntalaisten parhaaksi. Toiveena on, että osaoptimointia vältetään molemmin puolin ja toimijat kohdataan yhteistyössä tasavertaisina. 

Pimperi-Koivisto ja Mämmi-Laukka nostavat esiin myös yhteisen budjetoinnin tärkeyden – ”Työikäisten palveluiden yhteisbudjetointi voisi kehittää kuntien kanssa yhteistyössä. Näin saataisiin ketjukustannukset ja riippuvuudet näkyviksi.”

4. Mitä vinkkejä tahdot antaa uudistuksen toimeenpanoon valmistautuville kunnille?

Pohden Hyvinvointialueelta lähetetään uudistukseen valmistautuvien kuntien suuntaan myös rohkaisevia terveisiä: ”Huolimatta siitä, että prosessit on kuvattu, uudistuksen käynnistämiseen on varattava aikaa. Yhdenvertaisten ja yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Vuoropuhelu yhteistyökumppaneiden kesken on tärkeää. Olemme samalla eli asiakkaiden puolella.” 
 

Sivun alkuun