Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kalastusalan työehtoihin muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö
21.2.2019 14.00
Uutinen

Valtioneuvosto esittää muutoksia vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 22.2.2019. Muutokset astuvat voimaan 15.11.2019.

Kalastusalan työtä koskeva direktiivi perustuu kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimukseen, jonka tarkoituksena on taata kalastajille asianmukainen suojelu maailmanlaajuisesti. Yleissopimuksen määräykset koskevat muun muassa kalastusalusten miehitystä, päällikön velvollisuuksia, kalastajan lääkärintarkastuksia, terveydensuojelua ja sairaanhoitoa. Lisäksi määräykset koskevat kalastajan työturvallisuutta, asuinympäristöä, vähimmäisikää, palvelussuhteen ehtoja sekä työ- ja lepoaikoja.

Direktiivin täytäntöönpano edellytti lainsäädäntöön vain vähäisiä muutoksia, koska voimassa oleva lainsäädäntö kattoi jo valmiiksi suurimman osan direktiivin vaatimuksista. Valtioneuvosto esittää muutoksia vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 22.2.2019. Muutokset astuvat voimaan 15.11.2019.

Merityösopimuslakia muutettiin siten, että kalastusaluksella tehtävän työn osalta edellytetään jatkossa 16 vuoden iän lisäksi, että palkattavan henkilön oppivelvollisuus on päättynyt. Jos kalastusaluksella työskentelee työntekijöitä, vähimmäisikää koskevaa säännöstä sovelletaan myös kalastajaan, joka ei työskentele kalastusaluksella työsopimussuhteessa.

Merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettu lakiin sisällytettiin kalastajan enimmäistyöaikaa koskeva vaatimus, jonka mukaan kalastajan työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 kuukauden tarkastelujakson aikana. Enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikaa koskevat vaatimukset kaikkia työsuhteisia kalastajia (ml. työsuhteiset voitto-osuuskalastajat).

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia muutetaan siten, että vähintään 24 metriä pitkän kalastusaluksen päälliköllä on velvollisuus toimittaa miehistöluettelon tiedot maihin ennen aluksen lähtöä tai välittömästi lähdön jälkeen. Tarkoituksena on lisätä kalastusalusten miehistön turvallisuutta siten, että maissa olisi tieto aluksen miehistöstä siinä tapauksessa, että alus joutuu merihätään.

tem.fi/paatokset

Lisätietoja:

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, p. 0295 048 247

 
Sivun alkuun