Hyppää sisältöön

Kansallisen muotoiluohjelman Muotoile Suomi -väliarviointityö on valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2017 10.30
Tiedote
Kuva: Riitta Supperi

Muotoilu on vakiinnuttanut asemaansa osana suomalaista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa. Muotoiluosaamisen käyttö on vahvistunut julkisella sektorilla, erityisesti niin kutsutuissa edelläkävijäkunnissa ja valtionhallinnossa. Se ei kuitenkaan ole odotetulla tavalla edennyt yrityksien ja julkisen sektorin strategisen tason päätöksenteossa.

Kansallisessa muotoiluohjelmassa Muotoile Suomi tavoitellaan muotoiluosaamisen laajempaa käyttöä yrityksissä ja julkisen sektorilla vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma sisältää muun muassa toimenpiteitä muotoilun hyödyntämisen lisäämiseksi yritysten kilpailukyvyn lähteenä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Owal Group Oy on arvioinut ohjelman strategisten tavoitteiden ajankohtaisuutta ja niiden saavuttamista, toimeenpanossa ilmenneitä haasteita, ja sitä, miten muotoilua ja sen hyödyntämistä tulisi jatkossa edistää.

Ohjelmaa kaivataan edelleen suuntaamaan toimintaa

Arvioinnissa todetaan, että muotoiluohjelman toteutusaikana muotoilun käsite on laajentunut. Samalla muotoiluun liittyviä uusia ilmiöitä on syntynyt ja muotoilun merkitys muutoksentekijänä on vahvistunut.

Muotoile Suomi -ohjelma on väljä strategia, jonka vaikutus on ollut pääasiassa välillinen. Sen strategisia tavoitteita pidettiin arvioinnissa kuitenkin oikean sisältöisinä. Ohjelmalla ei ole ollut käytössä omaa budjettia ja sen roolina on ollut toimia toimenpiteiden käynnistämisen tai kehitystoiminnan lisäperusteluna. Ohjelman näkyvyys ja viestintä ovat olleet suhteellisen vähäisiä.

Arvioinnissa suositellaan, että ohjelman keskeiset tavoitteet ja toimet tulisi integroida vahvemmin keskeisiin ajankohtaisiin teemoihin. Lisäksi suositellaan, että muotoilun hyötyjä koskevaa tutkimuspanostusta lisättäisiin, julkiselle sektorille syntyviä muotoilun hyötyjä selvitettäisiin tarkemmin sekä viestintää muotoilun hyödyntämisestä kehitettäisiin. Arvioinnissa suositellaan myös muotoilun hyödyntämisstrategian laatimista tulevaisuudessa.  

Työ- ja elinkeinoministeriö vie suosituksia käytäntöön

– Tehostamme muotoilun aikaansaamien hyötyjen viestintää. Tähän työhön on tarkoituksena ottaa mukaan keskeisiä sidosryhmiä. Myös tuleva Business Finland vahvistaa teemaa omassa toiminnassaan. Arvioinnissa ohjelman strategisten tavoitteiden todettiin olevan suurimmaksi osaksi relevantteja, päivitämme muotoiluohjelman sisältöä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja etsimme terävämmän strategisen fokuksen toimintaan, toteaa ylijohtaja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Linkki: Julkaisu kansallisen muotoiluohjelman väliarvioinnista

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, p. 029 504 7267
neuvotteleva virkamies Katri Lehtonen, TEM, p. 029 506 4926

 
Sivun alkuun