Hyppää sisältöön

Käytännön keinoja yritysten ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2018 13.30
Tiedote

Suomalaiset yritykset, järjestöt ja ministeriöt ovat yhdessä pohtineet keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö ovat vetäneet yritysten ihmisoikeusvaikutuksiin liittyvää vuoropuhelua yritysten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä yhteisymmärrystä ja tuottaa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen käytännön keinoja, joita kansainväliset vastuullisuusperiaatteet eivät aina tarjoa.

Käydyn vuoropuhelun pohjalta julkaistaan englanninkielinen Human rights impacts of own operations: insights for due diligence -asiakirja. Asiakirjan tarkoituksena on herätellä lukijoita erilaisiin ihmisoikeuskysymyksiin, kuten työterveys ja -turvallisuus, työperäinen syrjintä, pakkotyö, riittävä palkka, ylipitkät työajat, maaoikeudet sekä järjestäytymisvapaus maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö tai sen toimeenpano on puutteellista.

Asiakirjan laadinnassa ovat olleet mukana Fortum, Stora Enso, Fazer-konserni, Metso, Neste, Valmet, Pelastakaa lapset ry, Teknologiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry, FIBS, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry sekä Finnwatch ry.

– Vuoropuhelulla olemme halunneet tukea yrityksiä ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden ymmärtämisessä ja käytäntöön viemisessä, sanoo ylijohtaja Pekka Timonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Asiakirja kannustaa tarkastelemaan yrityksen ihmisoikeusvaikutuksia siitä näkökulmasta, mitä seurauksia yrityksen toiminnasta voi olla ihmiselle. Näkökulma siis poikkeaa perinteisestä riskiarvioinnista, jossa pohditaan yritystoiminnan riskejä yritykselle itselleen. Lisäksi asiakirja korostaa avoimen ja ennakkoluulottoman suhtautumisen merkitystä.

Esimerkiksi maankäyttökysymysten osalta yrityksen ei kannata aina luottaa pelkkään viranomaistietoon, vaan yrityksen on hyvä tuntea kyseisen maa-alueen omistusoikeushistoria ja sen hallintaan liittyvät intressit ennen päätösten tekemistä. Syrjinnän torjunnan osalta yrityksen taas on hyvä tuntea tarkkaan paikalliset olot ja varmistaa, etteivät esimerkiksi rekrytointikäytännöt, työtehtävät ja -tilat, palkkausjärjestelmä tai irtisanomisprosessit syrji ketään.

– On erityisen arvokasta, että yrityksistä ja ihmisoikeuksista kiinnostuneet tahot ovat kyenneet yhdessä käymään keskustelua vaikeistakin asioista, sanoo ylijohtaja Timonen.

– Lopputuloksena meillä on hyvä asiakirja, jonka toivomme kannustavan mahdollisimman monia yrityksiä pohtimaan, miten niiden oma toiminta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Asiakirja ja sen taustalla oleva vuoropuhelu ovat osa Suomen kansallista toimeenpanosuunnitelmaa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (2011) toimeenpanemiseksi. Periaatteet rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä oikeussuojan turvaamiselle haitallisten ihmisoikeusvaikutusten kohteiksi joutuneille.

Asiakirja esitellään 1.3.2018 järjestettävässä seminaarissa. Katso lisätiedot

Human rights impacts of own operations: insights for due diligence -asiakirja

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Linda Piirto, TEM, p. 029 504 7028
Kaupallinen neuvos Kent Wilska, UM, p. 029 535 1522

 
Sivun alkuun