Hyppää sisältöön

Ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi öppnas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2020 8.47 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 15.43
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. En miljon euro har reserverats för understöden. Målet är att skapa nya arbetsplatser och främja klimatmålen.

Understödet är avsett för antingen investeringar eller utvecklingsprojekt. Investeringar som främjar cirkulär ekonomi kan hänföra sig till teknik eller stödja nya verksamhetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojekt kan bestå av utredningar som krävs för betydande investeringar eller skapande av nätverk och samverkan.

Dessutom kan understöd sökas för genomförande av innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. Då kan också aktörer inom tredje sektorn få understöd.

Projektet ska genomföras senast 30.6.2022. Stödbeloppet är högst 200 000 euro per företag enligt EU:s regler om statligt stöd. Understöd kan sökas före 15.10.2020 kl. 16.15.

Främjande av cirkulär ekonomi är ett av regeringens mål för att stödja övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Ytterligare information:

Ulla Palander, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9235
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242

 
Sivun alkuun