Hyppää sisältöön

Kilpailulaki muuttuu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2019 13.41
Tiedote

Kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontakeinot tehostuvat. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltaan, menettelyyn ja tiedonsaantiin liittyvät säännökset tarkentuvat.

Kilpailulakiin tulee muutoksia 17.6.2019 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät KKV:n tekemiin tarkastuksiin ja sen tiedonsaantiin sekä tietojenvaihtoon eri viranomaisten välillä. Tarkastussäännöksiä muutetaan muun muassa siten, että KKV voi tehdä tarkastuksella ottamiinsa datan väliaikaisiin kopioihin hakuja viraston tiloissa (ns. jatkettu tarkastus).

Lisäksi kilpailulain neutraliteettisäännöksiin on lisätty kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus.

Kirjanpidon eriyttämissäännöksen mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulee pitää taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Säännös mahdollistaa markkinaperusteisen hinnoittelun valvonnan myös tilanteessa, jossa julkisyhteisö on yhtiöittänyt samaan yhtiöön sekä taloudellista toimintaa että muuta kuin taloudellista toimintaa.

Kilpailulain muutosten lisäksi kahteen muuhun lakiin tehdään muutokset, joiden perusteella KKV voi saada tiettyjen kilpailunrajoitusten valvontaa varten velvoitteidenhoitoselvityksen Harmaan talouden selvitysyksiköltä ja verotustietoja Verohallinnolta.

Muutosten tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullisuus ja yritystoiminnan edellytykset.

Tasavallan presidentti vahvisti lait valtioneuvoston esityksestä tänään 7.6. Muutokset tulevat voimaan 17.6.2019. Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 0295 047 027

 
Sivun alkuun