Hyppää sisältöön

Kirjanpitolain uudistus helpottaa ulkomaisten yritysten verovelvollisuuden selvittämistä Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2022 13.49
Tiedote
Suurennuslasi ja numeroita paperilla

Valtioneuvosto esittää Tasavallan presidentin vahvistettavaksi muutosta kirjanpitolakiin. Lakimuutoksen avulla viranomaiset voivat nykyistä helpommin selvittää, tulisiko ulkomaisten yritysten maksaa veroja Suomeen. Kirjanpitolain uudistus on yksi hallituksen toimenpiteistä harmaan talouden torjumiseksi.

Eduskunta hyväksyi 10.3.2022 hallituksen esityksen kirjanpitolain muutoksesta. Laki siirtyy seuraavaksi Tasavallan presidentin vahvistettavaksi ja astuu voimaan 1.4.2022.

Suomalaiset viranomaiset voivat aiempaa helpommin selvittää, onko ulkomaisilla yrityksillä liiketoimintaa Suomessa ja tuleeko niiden maksaa Suomeen veroja. Käytännössä Suomen vero- ja tulliviranomaisilla on jatkossa helpompi saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa. Lakiuudistus asettaa ulkomaalaiset yritykset samaan asemaan viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuden osalta kuin suomalaiset yritykset. 

Mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa liiketoimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta, ulkomainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidosta saatavaa informaatiota voidaan käyttää perustana yrityksen verotukseen Suomessa. Lailla ei aseteta uusia velvoitteita Suomessa perustetuille ja rekisteröidyille yrityksille.

Lakimuutos helpottaa harmaan talouden torjuntaa

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla. Kirjanpitolain uudistus on yksi toimenpide harmaan talouden vastaisissa toimissa.

”Lakimuutos mahdollistaa, että suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä kohdellaan tasavertaisesti sekä kirjanpitovelvollisuuden että verotuksen osalta. Tämä on tärkeä uudistus, jolla torjutaan harmaata taloutta ja verojen välttelyä.”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Lakiuudistuksen valmistelussa kuultiin eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Lakiuudistusta pidettiin laajasti tarpeellisena ja hyvänä.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Mikko Heinikoski, p. 029 504 7175
neuvotteleva virkamies Mika Björklund, TEM, 0295 063 586
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, TEM, 0295 047 139

 
Sivun alkuun