Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE 221/2021 vp; EV 5/2022 vp)

HE 221/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. +358 295 047 139

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen