Hyppää sisältöön
Media

Komissio julkisti sektori-integraatiota ja vetyä koskevat strategiat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2020 13.35
Tiedote

Euroopan komissio julkisti 8.7.2020 kaksi Euroopan energiajärjestelmän kehittämistä linjaavaa strategiaa, joilla on tarkoitus mahdollistaa vähähiiliratkaisujen käyttöönottoa kaikkialla taloudessa. Strategiat koskevat energia-alojen yhteenliitäntää (sektori-integraatio) ja vedyn roolia energiamarkkinoilla.

Sektori-integraation ja vedyn edistäminen ovat osa EU:n kasvustrategiaa eli vihreän kehityksen ohjelmaa. Sektori-integraatio ja vety tulevat liittymään useisiin komission aloitteisiin mukaan lukien EU:n elpymiseen liittyvät toimet. Aiheita käsitellään Saksan puheenjohtajuuskaudella.

– Näiden strategioiden tulee edistää erityisesti ilmastoneutraaliuden saavuttamista ja kilpailukykyä. Samalla pitää muistaa myös energiajärjestelmän kustannustehokkuus ja huoltovarmuuden kehittäminen. Eurooppalaisella tasolla meillä on samat haasteet kuin kansallisestikin, muistuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Sektori-integraatio kuvaa eri energiajärjestelmien, -teknologioiden, ja -kantajien yhteistoimintaa, jolla on tulevaisuudessa entistäkin suurempi rooli tavoiteltaessa ilmastoneutraalia Eurooppaa. Sektori-integraation avulla voidaan vähentää päästöjä useilla eri talouden aloilla kustannustehokkaasti ja mahdollistaa uusiutuvien sähköntuotantomuotojen integrointi energiajärjestelmään ilman toimitus- ja huoltovarmuudelle aiheutuvia ongelmia.

Sektori-integraatiota koskeva strategia käsittelee useita eri energiapolitiikan teemoja kuten energiainfrastruktuuria, lämmityssektoria, vaihtoehtoisia polttoaineita, päästökaupan kehittämistä, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Myös innovatiivisten ratkaisuiden edistäminen eri politiikka-alueiden toimin on osa strategiaa.

Vetystrategia käsittelee puolestaan vedyn siirtoon ja käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä tapoja edistää puhtaan ja uusiutuvan vedyn tuotantoa.

Suomi näkee alustavan kannan mukaan strategioissa monia kannatettavia elementtejä

Suomen virallinen kannanmuodostus näihin strategioihin on vielä käynnissä. Suomen kanta strategioissa esitettyihin linjauksiin muodostetaan hallituksen ja eduskunnan käsittelyssä alkusyksyn aikana.

Hallituksen alustavan näkemyksen mukaan sektori-integraatio- ja vetystrategia ovat kannatettavia ja ne sisältävät monia tärkeitä ja edistettäviä elementtejä. On tärkeää, että strategiat edistävät ilmastoneutraliteetin saavuttamista EU:ssa vuoteen 2050 mennessä.

Strategioiden tulee myös edistää energianjärjestelmien kustannustehokkuutta, huoltovarmuuden kehittämistä ja innovatiivisten uusien ratkaisuiden kehittämistä. Yleisesti ottaen Suomi kannattaa uusiin teknologioihin liittyen teknologianeutraaleja ja markkinalähtöisiä lähestymistapoja.

Alustavan näkemyksen mukaan sektori-integraation tulisi perustua kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, markkinalähtöisyyteen ja energiaratkaisuiden, energiamuotojen ja energiateknologioiden keskinäiseen kilpailuun. Päästökauppa on keskeinen taloudellinen ohjauskeino sektori-integraation edistämiseksi.

Suomi tarkastelee vetyä energiamarkkinoilla samoista lähtökohdista kuin muitakin energiajärjestelmän vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja. Mahdollisia edistämistoimia tulee suunnata vedyn valmistukseen päästötöntä sähköä hyödyntäen tai muuten vähäpäästöisellä tavalla. Suomen näkökulmasta vedyn rooli tullee olemaan keskeisin eräiden teollisuusprosessien päästöjen vähentäjänä.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140 (10.7. saakka)
erityisasiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 504 7054 (13.7. alkaen)
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, puh. 029 506 4798 (3.8. alkaen)

 
Sivun alkuun