Hyppää sisältöön

Komissio päivitti EU:n teollisuusstrategiaa – Suomi tukee strategian tavoitteita digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 16.51
Tiedote

Euroopan komissio on päivittänyt EU:n teollisuusstrategian, jotta se huomioisi paremmin koronapandemian luomat olosuhteet ja toimenpidetarpeet. Tavoitteena on hyödyntää pandemiasta saatavat opit, vahvistaa yritysten kykyä joustaa muutostilanteissa sekä nopeuttaa digitalisaatiota ja vihreää siirtymää, jotka lisäävät työpaikkoja. Komissio julkaisi päivitetyn strategian 5.5.2021.

Uudistuva liiketoiminta, vahva digitalisaatio ja kansainvälinen yhteistyö ovat myös suomalaisen elinkeinopolitiikan kulmakiviä.

– On hyvä, että komissio teki arvion siitä, miten koronapandemia vaikuttaa teollisuusstrategiaan. On myös hyvä havaita, ettei merkittäviä suunnanmuutoksia tarvita, vaan edelleen kestävää kasvua rakennetaan eurooppalaisten arvojen varaan, digitalisaatiota hyödyntäen, kunnianhimoisia ilmastovaikutuksia tavoitellen ja kansainvälistä kilpailukykyä ja kumppanuutta vahvistaen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Digitaalisen ja vähähiilisen siirtymän merkitys on pandemian aikana korostunut. Komissio ehdottaa muun muassa ekosysteemikohtaisia tiekarttoja, joilla siirtymää voitaisiin alakohtaiset erityistarpeet huomioiden vauhdittaa.

Pandemia on osoittanut toimivien sisämarkkinoiden merkityksen

Komissio valmistelee ehdotuksia uusista toimenpiteistä, joilla sisämarkkinoita vahvistettaisiin kriisitilanteissa. Yksi tulevista ehdotuksista on uusi sisämarkkinasäännös, jolla muun muassa edistettäisiin avoimuutta, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä kriittisten tuotteiden saatavuutta. Lisäksi komissio aikoo vahvistaa nykyisten sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa.

Pandemia toi näkyväksi sen, kuinka eurooppalaiset yritykset ovat verkottuneet kansainvälisesti. Suuri osa tuotantoketjuista osoittautui kriisinkestäviksi. Komissio kuitenkin arvioi osana teollisuusstrategian päivitystä, mitkä kansainväliset riippuvuudet voivat johtaa erityiseen haavoittuvuuteen erimerkiksi terveyden tai turvallisuuden aloilla. Tarkastelu sisältää myös ehdotuksia toimenpiteistä, joilla voisi vähentää strategisia riippuvuuksia ja vahvistaa strategisia kyvykkyyksiä kuten teknologiaa ja osaamista.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, TEM, p 0295 047 228
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, p. 029 504 7256
 

 
Sivun alkuun