Hyppää sisältöön

Kommissionen har uppdaterat EU:s industristrategi – Finland understöder strategins mål om att påskynda den digitala och gröna omställningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 16.51 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 14.59
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har uppdaterat EU:s industristrategi för att bättre kunna beakta de omständigheter och åtgärdsbehov som coronaviruspandemin har orsakat. Avsikten är att lära av erfarenheterna av pandemin, stärka företagens flexibilitet vid förändringar och påskynda den digitala och gröna omställningen i syfte att främja sysselsättningen. Kommissionen publicerade den uppdaterade strategin den 5 maj 2021.

Att förnya affärsverksamheten och främja digitaliseringen och det internationella samarbetet är hörnstenarna också i den finländska näringspolitiken. 

– Det är bra att kommissionen utvärderar hur coronapandemin påverkar industristrategin. Det är också positivt att det inte behövs stora ändringar i riktlinjerna, utan att vi kan fortsätta bygga tillväxten utifrån de europeiska värderingarna genom att utnyttja digitaliseringen, ställa upp ambitiösa klimatmål och stärka konkurrenskraften och partnerskapen internationellt, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.  

Pandemin har lyft fram betydelsen av den digitala och koldioxidsnåla omställningen.  Kommissionen föreslår bland annat vägkartor för ekosystemen, som kan användas för att påskynda omställningen med beaktande av de olika branschernas särskilda behov. 

Pandemin har synliggjort betydelsen av en fungerande inre marknad

Kommissionen bereder förslag till nya åtgärder för att stärka den inre marknaden under kriser. Ett av förslagen gäller en ny regel om den inre marknaden som bland annat ska främja öppenheten, medlemsländernas samarbete och tillgången till kritiska produkter. Kommissionen ska dessutom stärka genomförandet av reglerna för den inre marknaden. 

Pandemin har lyft fram betydelsen av de europeiska företagens internationella nätverk. Största delen av produktionskedjorna har visat sig vara kriståliga. Som ett led i uppdateringen av industristrategin bedömde kommissionen dock också att det finns internationella förbindelser som kan leda till särskild sårbarhet till exempel på områdena för hälsa och säkerhet. Kommissionen föreslår därför även åtgärder som kan minska de strategiska beroendeförhållandena och stärka de strategiska fördelarna när det gäller till exempel teknologi och kunnande. 

Ytterligare information:
Antti Siika-Aho, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047228
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047171
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047256

 
Sivun alkuun