Hyppää sisältöön

Komission esitys koheesiopolitiikan linjauksista vaikuttaa Suomelle hyvin suotuisalta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2018 17.18
Tiedote

Komissio antoi 29.5.2018 esityksensä siitä, miten koheesiopolitiikalla vahvistetaan EU:n jäsenmaiden ja niiden alueiden kilpailukykyä.

Esitys on osa vuosien 2021–2027 EU:n rahoituskehysneuvotteluja, jolloin päätetään mihin eurooppalaisiin tavoitteisiin EU:n budjettivarat tulevaisuudessa käytetään.

Suomen tavoitteena on ollut varmistaa koheesiopolitiikan rahoituksen jatkuminen riittävällä tasolla alueillamme ja politiikan sisällön uudistaminen EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaksi. Erityiskysymyksenä on Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutukseen perustuvan erityisrahoituksen jatkuminen vähintään nykyisellä tasolla.

Komission esitys sopii Suomen tavoitteisiin ja on hyvä pohja jatkoneuvotteluihin EU:n jäsenmaiden kesken. Alustavien laskelmien mukaan Suomi kuuluisi niihin harvoihin maihin, jotka kasvattavat koheesiopolitiikan saantoaan. Komission esityksessä Suomen saanto olisi 100 miljoona euroa enemmän kuin kuluvalla kaudella. Myös harvan asutuksen rahoitus säilyy osana rahanjaon kriteeristöä.

– Olen tyytyväinen, että komissio on omassa ehdotuksessaan tunnistanut Suomen erityispiirteet ja täällä saavutetut hyvät tulokset. Etukäteisvaikuttaminen komission esitykseen on kannaltamme ollut onnistunutta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lopulliset päätökset koheesiopolitiikan rahoituksesta ja sisällöstä vaativat vielä pitkiä neuvotteluja EU:ssa. Ratkaisu seuraavasta kaudesta saatetaan tehdä Suomen puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2019.

– Jatkamme aktiivista vaikuttamistyötä ja teemme parhaamme, jota koko rahoituspaketti ja koheesiopolitiikan lainsäädäntö saadaan vietyä maaliin tavoitteitamme vastaavasti. Komission esitys antaa tähän erinomaiset lähtökohdat, vakuuttaa Lintilä.

Kevään aikana ministeri Lintilä on tehnyt aktiivisen ennakkovaikuttamiskampanjan EU:n tulevan rahoituskehyksen osalta. Ohjelmaan on kuulunut kuuden komissaarin ja usean jäsenmaan koheesioministerin tapaamiset. Lisäksi kansliapäällikkö Jari Gustafsson on vieraillut neljässä pääkaupungissa (Berliini, Pariisi, Bryssel, Haag) esittelemässä Suomen koheesiopolitiikan kantoja.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250
neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, TEM, p. 029 506 4922

 
Sivun alkuun