Hyppää sisältöön
Media

Koronapandemia on luonut haasteita luonnontuotealojen yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2020 9.27
Uutinen

Koronapandemia on asettanut myös luonnontuotealan yritykset aivan uuteen tilanteeseen. Erityisesti työvoiman saatavuus ja raaka-aineiden hankinta ovat kärsineet tilanteesta. Poikkeusolot ovat kuitenkin myös vahvistaneet verkkokauppojen ja muiden alustojen merkitystä liiketoiminnassa, mikä voidaan nähdä myönteisenä kehityksenä alan tulevaisuuden kannalta.

Tiedot selviävät luonnontuotealan näkymistä, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 25.8.2020.

Työvoiman saatavuuden epävarmuus rasittaa erityisesti marja-alaa

Luonnonmarjoja on tänä vuonna saatavilla Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan tavanomaista paremmin, mutta ulkomaalaisen työvoiman puuttuminen rasittaa marja-alaa. Ulkomaiset poimijat ovat yleensä keränneet 90 prosenttia jatkojalostukseen päätyvästä luonnonmarjasadosta. Osa suomalaisista marja-alan yrityksistä on katsonut nykyiset Thaimaan viranomaisten asettamat ehdot kohtuuttomiksi ja on jättänyt poimijat kutsumatta. Thaimaasta saapuu Suomeen vuoden 2020 keruukaudelle enintään noin 2 300 luonnonmarjojen poimijaa.

Työvoimapulaa on pyritty helpottamaan esimerkiksi poistamalla väliaikaisesti turvapaikanhakijoiden työnteon aloittamista koskevat kolmen ja kuuden kuukauden karenssiajat maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Oleskelulupamenettely vaatii kuitenkin vielä kehittymistä kausityövoiman tarpeisiin.

Marja-alan arvoketjun ensimmäinen porras tarkoittaa yrityksissä noin 70 miljoonan euron liikevaihtoa sekä työllistää noin 200 työntekijää. Ala koostuu käytännössä kokonaan pienyrittäjistä. Maa- ja metsätalousministeriö on korostanut luonnonvara-alan roolia talouden koronanjälkeisessä jälleenrakentamisessa.

Luonnontuotealojen elpymistä helpotetaan erilaisilla tuilla

Elinkeinoelämän keskusliiton huhtikuun 2020 barometrin mukaan tilanne on elintarviketeollisuuden osalta parempi kuin muualla teollisuudessa tai elinkeinoelämässä. Myös kotimaanmatkailun odotetaan lisääntyvän kesän 2020 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kohdennetun rahoitushaun matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseksi. Kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020-31.8.2020.

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen haku on keskitetty Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalveluun, joka on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maataloustuotteisiin kuuluvat myös esimerkiksi sienet, marjat ja yrtit. Tuen määrä on 5 000-10 000 euroa ja tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista.

Digitalisoinnin uudet mahdollisuudet

Koronan seurauksena kysyntä on kasvanut merkittävästi niillä luonnontuotealan yrityksillä, joilla on omaa verkkokauppatoimintaa. Lisäksi osa päivittäiskaupan ketjuista on pilotoinut hanketta, jossa tuottajat voivat tarjota tuotteitaan suoraan myyntiin kaupan verkkoalustalla.

Luonnontuotteiden kerääjille, alan kouluttajille sekä raaka-aineita välittäville ja tarvitseville yrityksille on valmistunut yhteinen verkkopalvelu: Kerääjä.fi. Palvelu yhdistää raaka-aineiden kerääjät ja niitä liiketoiminnassaan käyttävät yritykset. Lisäksi marjastajien on helppo löytää ja merkitä marjahavaintonsa Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Marjahavainnot.fi -palveluun.

Lisätiedot:

luonnontuotealan toimialapäällikkö Mika Honkanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 029 502 6102, [email protected]
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4926, [email protected]
ylitarkastaja Seija Ahonen-Siivola, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2173, [email protected]
erityisasiantuntija Petri Koskela, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2382, [email protected]

 
Sivun alkuun