Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Konsumentrådgivningen överförs till Konkurrens- och konsumentverket

Arbets- och näringsministeriet
14.9.2018 12.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 14 september 2019 att konsumentrådgivningen ska överföras från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket. Överföringen är ett led i omorganiseringen av magistraterna.

Efter överföringen är konsumentrådgivningstjänsterna, som består av personlig rådgivning, webbtjänster och kanaler  för e-tjänster, koncentrerade till Konkurrens- och konsumentverket. I och med detta förbättras Konkurrens- och konsumentverkets möjligheter att styra den servicehelhet som består av konsumentrådgivningstjänster vidare mot en centraliserad servicemodell med en lucka.

Överföringen påverkar inte konsumentrådgivningens uppgifter eller de tjänster som tillhandahålls konsumenterna, utan dessa fortsätter i oförändrad form också efter överföringen. Den viktigaste uppgiften för konsumentrådgivningen är att ge konsumenterna råd i och bilägga enskilda tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Avsikten är att hjälpa konsumenten att agera självständigt genom att ge denne instruktioner och råd om hur saker kan skötas.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare upplysningar:
Sari Alho, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 49007

 
Sivun alkuun