Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Konsumentsäkerhetsdelegation för mandattiden 2018–2020

Arbets- och näringsministeriet
28.12.2017 14.24
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 28 december 2017 konsumentsäkerhetsdelegationen för mandattiden 12.1.2018 –11.1.2021. Till ordförande för delegationen förordnades handelsrådet Tomi Lounema från arbets- och näringsministeriet och till vice ordförande direktör Tuiri Kerttula från Säkerhets- och kemikalieverket Tukes (suppleant sakkunnig Sanna Kyyrä från arbets- och näringsministeriet).

Konsumentsäkerhetsdelegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Delegationen ska följa tillämpningen av och tillsynen över lagstiftningen om konsumentsäkerhet, lämna utlåtanden och framlägga förslag och initiativ till utveckling av lagstiftningen och tillsynen över den.  Delegationen behandlar också andra frågor som gäller verkställigheten av lagen och förbättrandet av konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.

Övriga medlemmar i delegationen är

 • Anne Hyartt, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet (Laura Holkko, äldre regeringssekreterare)
 • Jussi Poutanen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (Pekka Kämäräinen, överingenjör)
 • Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet (Jarkko Jäntti, riskhanteringschef Mellersta Finlands räddningsverk)
 • Jaakko Kuustonen, gruppchef, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes (Janne Niemelä, gruppchef)
 • Arja Meriläinen, sektionschef, Tullaboratoriet (Jonna Neffling, produktsäkerhetschef, Tullen)
 • Ville Räisänen, enhetschef, Trafiksäkerhetsverket Trafi (Mika Loponen, överinspektör)
 • Katri Väänänen, biträdande direktör, Konkurrens- och konsumentverket (Ulla Korpilahti, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd THL)
 • Sirpa Ellä, planerare, Forststyrelsen (Jussi Muittari, lektor i äventyrsfostran, Humanistiska yrkeshögskolan Humak)
 • Tarja Hartikainen, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund rf (Sirpa Syrjä, sakkunnig, Kyrkostyrelsen)
 • Tiina Vyyryläinen, jurist, Päivittäistavarakauppa ry (Riia Sandström, ordförande, Suomen Leluyhdistys ry)
 • Niina Harjunheimo, sakkunnig Elinkeinoelämän keskusliitto EK (Raisa Harju, jurist, Keskuskauppakamari)
 • Petri Holopainen, juridisk ombudsman, Suomen Yrittäjät (Risto Karhunen, direktör, Finanssiala ry)
 • Terhi Kuljukka-Rabb, kemikalieexpert, Kaupan liitto ry (Lauri Pyökäri, vd, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry)
 • Juha Beurling, generalsekreterare, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (Paula Pessi, konsumentekonom)
 • Sami Hämäläinen, vicehäradshövding, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf (Joona Hietasola, operativ chef, HopLop Oy)
 • Katri Jakosuo, näringspolitisk expert, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (Jari Virta, utvecklingschef, Suomen Kiinteistöliitto ry)
 • Ilpo Johansson, teknisk expert, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (Harri Lindfors, verksamhetsledare, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry)

Statsrådets beslut om  konsumentsäkerhetsdelegationen för mandattiden 12.1.2018 –11.1.2021.(på finska)

Ytterligare upplysningar:
Sirpa Sillstén, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7094
Tomi Lounema, handelsråd, tfn 029 506 2697 (delegationens ordförande)


 

 
Sivun alkuun