Hyppää sisältöön

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 2018–2020

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2017 14.24
Tiedote

Valtioneuvosto asetti 28.12.2017 kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 12.1.2018 –11.1.2021. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin kaupallinen neuvos Tomi Lounema työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista (varajäsenenä asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriöstä).

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta toimii TEM:n yhteydessä. Sen tehtävänä on seurata kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen valvonnan kehittämiseksi. Se käsittelee myös muita lain täytäntöönpanoon sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita.

Neuvottelukunnan muut jäsenet ovat:

 • erityisasiantuntija Anne Hyartt, työ- ja elinkeinoministeriö (vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko)
 • asiantuntija Jussi Poutanen, sosiaali- ja terveysministeriö (yli-insinööri Pekka Kämäräinen)
 • neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö (riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, Keski-Suomen pelastuslaitos)
 • ryhmäpäällikkö Jaakko Kuustonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (ryhmäpäällikkö Janne Niemelä)
 • jaostopäällikkö Arja Meriläinen, Tullilaboratorio (tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, Tulli)
 • yksikönpäällikkö Ville Räisänen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (ylitarkastaja Mika Loponen)
 • apulaisjohtaja Katri Väänänen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
 • suunnittelija Sirpa Ellä, Metsähallitus (seikkailukasvatuksen lehtori Jussi Muittari, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak)
 • erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto ry (asiantuntija Sirpa Syrjä, Kirkkohallitus)
 • lakimies Tiina Vyyryläinen, Päivittäistavarakauppa ry (puheenjohtaja Riia Sandström, Suomen Leluyhdistys ry)
 • asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari)
 • lainopillinen asiamies Petri Holopainen, Suomen Yrittäjät (johtaja Risto Karhunen, Finanssiala ry)
 • kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb, Kaupan liitto ry (toimitusjohtaja Lauri Pyökäri,Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry)
 • pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry (kuluttajaekonomisti Paula Pessi)
 • varatuomari Sami Hämäläinen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (operatiivinen johtaja Joona Hietasola, HopLop Oy)
 • elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (kehityspäällikkö Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto ry
 • tekninen asiantuntija Ilpo Johansson, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (toiminnanjohtaja Harri Lindfors, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry)


Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 2018–2020

Lisätiedot:
Hallitussihteeri Sirpa Sillstén, TEM, puh, puh. 029 504 7094
kaupallinen neuvos Tomi Lounema, puh. 029 506 2697 (neuvottelukunnan puheenjohtaja)

 
Sivun alkuun