Hyppää sisältöön

Kuntien hallinnollinen taakka kevenee hankintalain muutoksella

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.06
Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan sidosyksiköiden ulosmyynnin siirtymäaikaa jatketaan siihen asti, kunnes kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Muutos vähentää kuntien hallinnollista työtä ja turvaa työrauhan rakenneuudistuksen valmisteluun.

Tasavallan presidentti hyväksyi 22.12.2021 hankintalain muutoksen, jolla jatketaan sosiaali- ja terveysalan sidosyksiköiden ulosmyynnin siirtymäaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Siirtymäaikana sote-alalla toimivien sidosyksiköiden ulosmyynnin suuruus voi olla edelleen 10 prosenttia niiden liiketoiminnasta. Siirtymäajan päättymisen jälkeen ulosmyynti saa olla enintään viisi prosenttia liiketoiminnasta ja 500 000 euroa. Muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Siirtymäaika päättyy samaan aikaan, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Lakimuutos keventää hallinnollista taakkaa, koska kuntien ei tarvitse sopeuttaa sidosyksiköiden liiketoimintaa vastaamaan hankintalakia ennen hyvinvointialueista annetun lain voimaantuloa.

Sidosyksiköt voivat tuottaa palveluja omistajilleen sekä tietyin rajoituksin myös ulkopuolisille

Hankintalain tarkoitus on turvata julkisten varojen tehokas käyttö julkisten toimijoiden tekemissä hankinnoissa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan yksikköä, joka on

  • muodollisesti erillinen hankintayksiköstä
  • jonka päätöksenteko on itsenäistä
  • jossa hankintayksikkö joko yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa.

Käytännössä sidosyksiköt ovat yleensä kuntien, valtion tai seurakuntien omistamia osakeyhtiöitä. Hankintalain mukaan sidosyksiköiden ulosmyyntiä eli myyntiä muille kuin sen omistajille voi olla enintään viisi prosenttia ja 500 000 euroa sen liiketoiminnasta.

Sote-palveluiden toimialalla sidosyksiköt tuottavat hankintayksiköilleen tukipalveluja kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Lisäksi ne voivat myydä palvelujaan ulkopuolisille esimerkiksi haja-asutusalueilla, joissa yksityiselle palvelutuotannolle ei ole ollut liiketaloudellisia edellytyksiä.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

 
Sivun alkuun