Hyppää sisältöön
Media

درخواست کمک هزینه و جبران ایام تعطیلی برای شرکت ها در ماه آوریل-مه آغاز خواهد شد

14.4.2021 17.48
Tiedote

Tiedote 9.4.2021 Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa, persiaksi

ااطلاعیه 2021/4/9 

کمک هزینه برای شرکت هایی در نظر گرفته شده که درآمد آنها به دلیل همه گیری کرونا بیش از 30 درصد کاهش داشته است. جبران ایام تعطیلی را آن دسته از شرکت های کوچک و شرکت های خرد (میکرو) می توانند درخواست کنند که مکان های خدمات مشتری آنها بر مبنای قانون یا دستور مسئولین تعطیل شده است. سومین دور درخواست کمک هزینه در تاریخ 2021/4/27، و سومین دور درخواست جبران ایام تعطیلی در تاریخ 2021/5/12 آغاز خواهد شد. درخواست  کنند (Valtiokonttori) شرکت ها می توانند هر دو یارانه ها را از سازمان خدمات دولت 

تغییراتی در قانون کمک هزینه انجام شده است که پذیرش کمک هزینه برای صاحبان کسب و کار که به تنهایی کار می کنند و برای شرکت  های کوچک، و همچنین پذیرش جبران ایام تعطیلی جدید برای شرکت هایی که به دلیل همه گیری کرونا تعطیل شده اند را آسانتر کرده است. رئیس جمهور تغییرات قانون کمک هزینه را درتاریخ 2021/4/9 تأئید کرد و اعتبار این قانون در تاریخ 2021/4/12 آغاز خواهد شد. 

وزیر کار، میکا لینتیله (Mika Lintilä)  می گوید که ما قانون کمک هزینه را بروز کرده ایم تا پاسخگوی نیازمندیهای امروز باشد. این قانون اکنون هم شرکت های کوچک را بهتر مورد توجه قرار می دهد و هم شرکت های بزرگ را. علاوه بر این، ما در این جعبه ابزار، برای شرکت های کوچکی که مسئولین به دلیل کرونا تعطیل کرده اند، جبران خسارت در نظر گرفته ایم. ما هم اکنون در حال آماده سازی جبران ایام تعطیلی و تضمین وقایع برای شرکت های بزرگ نیز هستیم. 

یوری تاپر (Jyri Tapper) از سازمان خدمات دولت می گوید که سازمان خدمات دولت تجربه دو دور پیش را در پرداخت کمک هزینه دارد. بر اساس نظراتی که از ارباب رجوعان دریافت کرده ایم، در کار خود موفق بوده ایم. به این دلیل، با کمال میل علاوه بر پرداخت دور سوم کمک هزینه، پرداخت جبران ایام تعطیلی جدید را هم بر عهده می گیریم. 

کمک هزینه برای شرکت هایی که درآمد آنها کاهش داشته است 

دور سوم کمک هزینه برای شرکت هایی در نظر گرفته شده که درآمد آنها به دلیل همه گیری کرونا در دوره کمک هزینه، یعنی از تاریخ 2020/11/1 تا تاریخ 2020/2/28، در مقایسه با زمان مشابه در سال های 2020-2019، بیش از 30 درصد کاهش داشته است. 

شرکت ها در هر زمینه ای که فعالیت می کنند می توانند درخواست کمک هزینه نمایند. سازمان خدمات دولت در ماه آوریل مقرره ای در مورد زمینه های کاری که می توانند بدون نیاز به ارائه دلیل بیشتر درخواست کمک هزینه نمایند، صادر می کند. اینها زمینه های کاری هستند که درآمد آنها دردوره کمک هزینه حداقل 10 در صد کاهش داشته است. در صورتی که شرکتی در یکی از زمینه های کاری که در مقرره تعیین گردیده فعالیت نمی کند، باید جداگانه برای کاهش درآمد خود در دوران کرونا دلیل و مدرک ارائه دهد. 

این کمک هزینه، مخارج دائم شرکت و حقوق پرداختی به پرسنل را که در هر صورت باید پرداخت گردند، جبران می کند، ولی کاهش درآمد شرکت با این کمک هزینه جبران نمی گردد. مخارج دائم که در هر صورت باید پرداخت گردند، با دقت بیشتری از گذشته در قانون تعریف شده اند. علاوه بر این، پس ازاین می توان بخش مشخصی از مخارج جانبی کارفرما نظیر مبالغ تأمین اجتماعی و هزینه های بهداشت و درمان کاررا جبران نمود. 

پس از این، صاحبان کسب و کار که به تنهایی کار می کنند می توانند از سازمان خدمات دولت درخواست نمایند

در صورتی که شرایط پرداخت کمک هزینه وجود داشته باشند، این کمک هزینه حداقل به مقدار 2000 یورو به شرکت ها پرداخت می شود. این به ویژه وضعیت صاحبان کسب و کار که به تنهایی کارمی کنند را آسانتر می کند. کمک هزینه بر اساس کاهش درآمد شرکت ها ومخارج پرداخت شده پرداخت می گردد. د

 (Y-tunnus) برای این که یک شرکت بتواند درخواست کمک هزینه کند، باید شماره شناساییداشته باشد. این شرط هم وجود دارد که شرکت در دوره کمک هزینه، حداقل 2000 یورو مخارج قابل قبول داشته باشد. 

سقف این کمک هزینه افزایش داده می شود که این موضوع به ویژه پاسخگوی نیازمندی های شرکت های بزرگ است. شرکت می تواند تا یک میلیون یورو کمک هزینه دریافت کند، درحالی که در دوره های پیشین درخواست، سقف کمک هزینه 000 500 یورو بوده است. 

رستوران ها و شرکت های دیگری که تعطیل شده اند می توانند جبران ایام تعطیلی دریافت کنند.

در صورتی که مکان فعالیت شرکت به دلیل همه گیری ویروس کرونا براساس قانون یا به دستورمسئولین تعطیل شده باشد، به شرکت جبران ایام تعطیلی پرداخت می شود. طرح جدید جبران ایام تعطیلی، مربوط به شرکت های کوچک و شرکت های خرد است که پرسنل آنها حداکثر 49 نفر باشد. شرکت های تعطیل شده می توانند درخواست کمک هزینه هم بکنند. 

جبران ایام تعطیلی برای شرکت های بزرگ تر، در حال آماده شدن است. وزارت کار در حال مذاکره با کمیسیون اروپا در مورد شرایط و سقف کمک هزینه برای شرکت های بزرگ است. 

جبران ایام تعطیلی شامل رستوران ها و فروشگاه های دیگر مواد غذایی می شود که بر اساس قانون مربوط به فعالیت های رشته هتل داری و تغذیه، به طور موقت به روی مشتریان بسته می باشند. با این حال فروش غذای بیرون بر مجاز است. جبران ایام تعطیلی در قبال آن بخش از فعالیت که تعطیل شده است، محاسبه می گردد. 

جبران ایام تعطیلی به شرکت هایی که شهرداری یا سازمان مدیریت منطقه ای  بر اساس قانون بیماری های واگیر دار دستور تعطیلی آنها را داده اند هم پرداخت می گردد. اینها از جمله شامل اماکن ورزشی و سالن های پرورش اندام، سوناهای عمومی، استخرها و پارک های آبی و نیز پارک های بازی داخلی می باشد. 

مبنای جبران ایام تعطیلی، مخارج شرکت در ماه فوریه 2021 می باشد

جبران ایام تعطیلی، بابت زمانی که شرکت ها تعطیل بوده اند به آنها پرداخت می گردد. در صورتی که تعداد مشتریان یک شرکت محدود شده باشند، ولی شرکت به طور کامل تعطیل نشده باشد، شرکت تحت پوشش جبران ایام تعطیلی قرار نمی گیرد. 

جبران ایام تعطیلی، برمبنای مخارج شرکت در ماه فوریه 2021 و اعلام این موضوع که تعطیلی شرکت شامل چه بخشی از فعالیت تجاری آن می شود، پرداخت می گردد. مخارج پرداخت حقوق پرسنل به مقدار 100 در صد و مخارج دیگر از قبیل اجاره بها به مقدار 70 در صد جبران می شوند. 

در تعیین مقدار مخارج و جبران ایام تعطیلی، کمک هزینه هایی که قبلاً پرداخت شده اند در نظر گرفته می شوند. بر اساس مقررات کمک هزینه دولتی اتحادیه اروپا، سقف کمک هزینه نباید بیشتر از 1.8 میلیون یورو باشد. 

درخواست کمک هزینه تا 2021/6/23 ادامه دارد. جبران ایام تعطیلی باید در عرض چهار ماه پس از پایان ماه تقویمی که در آن وظیفه تعطیل نگه داشتن اماکن کاری خاتمه یافته، درخواست گردد. 

اولین دوره درخواست کمک هزینه در ماه جولای-آگوست 2020 برگزار شد. دوره دوم درخواست در ماه دسامبر 2020 آغاز و در ماه فوریه 2021 پایان یافت. برای دوره سوم درخواست و جبران ایام تعطیلی مجموعاً  یورو اختصاص داده شده است. 

:اطلاعات بیشتر
شماره تلفن :029 504  7213 (Jenny Hasu)مشاور ویژه وزارت کار ینی هاسو
3732 506  وزارت کار، شماره تلفن:  029  (Mikko Huuskonen) مشاور صنعتی میکو هوسکونن
3791 331 050 :وزارت کار، شماره تلفن : (Maija Lönnqvist)  کارشناس ارشد مایا لونگویست

پرسش و پاسخ در مورد کمک هزینه و جبران ایام تعطیلی
دستورالعمل برای شرکت ها در شرایط کرونا 
اطلاعاتی در مورد شرایط سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط کرونا
صفحات اینترنتی سازمان خدمات دولت در مورد کم هزینه haekustannustukea.fi
صفحات اینترنتی سازمان خدمات دولت در مورد جبران ایام تعطیلی valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Tiedote
Sivun alkuun