Hyppää sisältöön
Media

Kustannustuki yrityksille otetaan uudelleen käyttöön – lakiluonnos lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2020 11.36
Tiedote

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen vaikeasti sopeutettavista kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyisivät kuitenkin ennallaan.

Hallitus linjasi 29.9.2020, että yrityksille suunnattua määräaikaista kustannustukea jatketaan. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti kustannustukilakiin ehdotetut muutokset lyhyelle lausuntokierrokselle 16.–21.10.2020. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn vielä lokakuun aikana. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku avattaisiin joulukuun lopussa. Yritykset hakisivat tukea edelleen Valtiokonttorista.

– Koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana useille yrityksille ja toimialoille. Haluamme kuulla sidosryhmien näkemyksiä ehdotetuista muutoksista ennen kuin laki annetaan eduskuntaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Sidosryhmiltä toivotaan näkemyksiä tuen ehtoihin

Lausuntokierrokselle on nyt lähetetty muutosehdotukset kustannustuen tukikauteen ja myöntämisehtoihin sekä hyväksyttäviin kustannuksiin.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Aiemmassa kustannustukilaissa tukeen oikeuttavaksi toimialan liikevaihdon laskuksi määriteltiin 10 prosenttia ja yrityksen 30 prosenttia. Rajoja tarkastellaan uudelleen valmistelun aikana ja niitä voi olla perusteltua madaltaa, riippuen toimialojen liikevaihdon kehityksestä valittavalla tukikaudella.

Sidosryhmien kommentteja pyydetään seuraaviin asioihin:

Tukikauden ajankohta:

  • Kustannustuen ehtona on toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku. Liikevaihdon laskua arvioidaan tukikauden perusteella. Sidosryhmiltä toivotaan näkemyksiä siitä, minkä kuukausien aikana liiketoiminta on kärsinyt eniten koronapandemian vuoksi. Kustannustuen aiempi tukikausi oli 1.4.–31.5.2020, ja uusi tukikausi olisi sille jatkoa.

Liikevaihdon vertailuajankohta:

  • Liikevaihdon laskua verrattaisiin tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso olisi 1.1.–28.2.2020.

Kustannustuen myöntämisen edellytykset ja määräytymisperusteet: 

  • Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja tukikaudella poistettaisiin, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin.
  • Yritys saisi tukea kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Nyt on tarkoitus laajentaa kustannuksia, joista tukea voidaan maksaa. Kustannuksiin lisättäisiin tukikauteen kohdistuvia, mutta sitä edeltävänä aikana muodostuneita kustannuksia.
  • Myös jatkossa Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn tilanteessa, jossa yritys ei kuulu toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
  • Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa ja tuen euromääräinen maksimi olisi edelleen 500 000 euroa. Tuen määrässä huomioidaan lisäksi EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukainen koronatukien enimmäismäärä, joka on yhteensä 800 000 euroa yritystä kohden ko. tukiohjelmassa. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet.

Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka hallitus antaa lain tultua voimaan. Kustannustukilaki valmisteltiin touko-heinäkuussa, ja ensimmäinen hakukierros kustannustuesta järjestettiin heinä-elokuussa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 029 504 7189

 
Sivun alkuun