Hyppää sisältöön
Media

Kuukausi lisää kuulemisaikaa ja kaksi yleisötilaisuutta Terrafamen uraanin talteenottohankkeen kommentointiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2018 11.01
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa Terrafame Oy:n uraanin talteenottohankkeen kuulemisaikaa kuukaudella helmikuun loppuun saakka. Ministeriö järjestää hankkeeseen liittyen myös kaksi kuulemistilaisuutta Sotkamossa ja Kajaanissa 21.–22.2.

Tilaisuuksien avulla halutaan varmistaa, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada tietoja hankkeesta ja sen lupakäsittelystä sekä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä yhteysviranomaisena toimivalle ministeriölle, muille viranomaisille sekä yhtiölle.

Terrafame Oy toimitti 31.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen ydinenergialain mukaista kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevan luvan myöntämiseksi. Terrafamen tarkoituksena on rakentaa Talvivaaran kaivosalueelle oleva uraanin talteenottolaitos valmiiksi ja käyttää sitä uraanin tuotantoon kaivoksen toiminta-ajan.

Hanke käsittää Sotkamon kaivoksesta muiden metallien sivutuotteena saatavan luonnonuraanin talteenoton ja hyödyntämisen. Uraania on tarkoitus tuottaa uraanioksideina 150–250 tonnia vuodessa. Terrafamen tavoitteena on uraanin talteenoton aloittaminen vuoden 2019 aikana.

Yhtiön mukaan Sotkamon kaivoksen kallioperässä pieninä pitoisuuksina olevan uraanin talteenotto olisi taloudellisesti järkevää ja tehostaisi luonnonvarojen käyttöä Terrafamen kaivostoiminnassa. Toiminnalla olisi positiivinen ympäristövaikutus, kun bioliuotuskasoille, prosessisakka-altaille ja nykyisiin metallituotteisiin päätyisi merkittävästi vähemmän uraania.

Kuulemistilaisuudet Sotkamossa 21.2. ja Kajaanissa 22.2.

TEM totesi syksyllä 2017, että ydinenergialain ja kaivoslain mukainen kuuleminen on vaativa prosessi. Ministeriö haluaa pidennetyllä kuulemisajalla ja helmikuussa järjestettävillä kuulemistilaisuuksilla varmistaa, että kaikki lain vaatimukset täytetään ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kuulemiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee Terrafamen uraanin talteenottohankkeesta kuulutuksen torstaina 18.1.2018 alueen sanomalehdissä ja verkkosivuillaan osoitteessa tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto

TEM järjestää ydinenergialain mukaisen, kaikille avoimen kuulemistilaisuudet Terrafamen hankkeesta keskiviikkona 21.2.2018 kello 18 alkaen Vuokatin urheiluopiston Iso-Pölly auditoriossa (Pallohalli-rakennus, os. Opistontie 4) ja torstaina 22.2.2018 klo 10.00 alkaen Kajaanin kaupunginkirjaston auditoriossa (os. Seminaarinkatu 15).

Terrafamen hakemus on nähtävillä 28.2.2018 saakka kaivoksen sijaintikunnissa Sotkamon kunnanvirastossa (os. Markkinatie 1) ja Kajaanin kaupungintalolla (os. Pohjolankatu 13) sekä naapurikunnissa (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo, ja Vieremä). Hakemus on myös TEM:n verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto

Mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriöön 28.2.2018 saakka

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt hakemuksesta lausuntoja eri ministeriöiltä, viranomaisilta sekä hankkeen sijainti- ja ympäryskunnilta.

Hakemuksesta voi tehdä muistutuksia ja esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 28.2.2018. Annetuissa mielipiteissä ja muistutuksissa pyydetään viittamaan asianumeroon TEM/1879/08.05.01/2017 ja esittämään omat tai edustamansa yhteisön nimi- ja osoitetiedot.

Kuulemista koskeva sähköpostiosoite on kuuleminen(at)tem.fi. Ministeriön kirjaamon postiosoite on PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Asiakirjat voidaan myös jättää työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8.00–16.15).

Kuulemiseen liittyvät keskeiset säännökset ovat ydinenergialain (990/1987) 13 §, ydinenergia-asetuksen (161/1988) 28, 29 ja 64 §, kaivoslain (621/2011) 39 ja 40 § sekä kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 26 §.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 029 506 4832

 
Sivun alkuun