Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Öppna enkäter: Vilken typ av konsument är du? Hur lockande är handelsbranschen som arbetsgivare?

Arbets- och näringsministeriet
17.11.2020 13.27 | Publicerad på svenska 25.11.2020 kl. 14.36
Pressmeddelande

Genom två enkäter kartlägger man vad konsumenter och anställda inom handeln har för åsikter om den förändrade handeln och konsumtionen. Svaren utnyttjas för att utveckla branschen så att den finländska handeln ska ge goda resultat också i framtiden.

Enkäterna kan besvaras till den 3 december 2020. Enkäterna genomförs som ett led i beredningen av framtidsredogörelsen för handeln. Arbets- och näringsministeriet har gett Ernst & Young Oy uppdraget med att genomföra enkäterna.

Enkäten ger svar på hur människor konsumerar i dag och i framtiden

Konsumenterna svarar bland annat på frågor om hur de handlar och var de helst gör sina inköp. Frågorna lyder till exempel så här:

  • Hur ofta besöker du en butik och köper mat och andra dagligvaror på plats? Och hur ofta på webben?
  • Vilka varor från specialbutiker köper du regelbundet via näthandeln? Hurdana varor köper du aldrig på webben?
  • Vilka produktegenskaper kommer du att lägga vikt vid när du köper varor i framtiden?

Enkäten ger de som arbetar inom handeln en möjlighet att påverka utvecklingen i den egna branschen

Temana i enkäten för anställda inom handeln gäller till exempel utbildning, hållbar utveckling och branschens attraktionskraft. Frågorna lyder till exempel så här:

  • Hur lockande tycker du handelsbranschen är som arbetsgivare?
  • Hurdan kompetens tycker du anställda inom handeln behöver i framtiden?
  • Tror du att digitaliseringen kommer att underlätta eller hota ditt arbete under de följande fem åren?

Redogörelsen bereds öppet

Syftet med framtidsredogörelsen för handeln är att kunna utveckla branschen på ett strategiskt och långsiktigt sätt.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett öppet webbinarium om framtidsredogörelsen den 3 december 2020. Evenemanget öppnas av näringsminister Mika Lintilä och på agendan finns också föredrag av experter, en paneldiskussion och diskussion om beredningen av redogörelsen.

Under den gångna hösten har man genomfört en enkät till handelsföretag och ordnat en tillställning för intressegrupper den 17 november. I våras ordnade man ett skriftligt hörande om beredningen av redogörelsen.

Utarbetandet av framtidsredogörelsen för handeln ingår i regeringsprogrammet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för utarbetandet av redogörelsen. Avsikten är att lämna redogörelsen till riksdagen under år 2021.

Ytterligare information:

Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7 168

 
Sivun alkuun