Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lakiesitys edistää alueellisen maakaasumarkkinan muodostamista ja rakentaa yhteyksiä EU:n kaasun sisämarkkinoihin

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.12.2018 11.16
Tiedote

Hallitus antoi 5.12.2018 esityksen maakaasumarkkinalain muutoksista. Lakiin sisällytettäisiin säännökset maakaasujärjestelmän eristyneisyyden päättävien ulkomaanyhteyksien siirtomaksuja koskevista alennuksista ja säännökset kaksi tai useampia EU:n jäsenvaltioita kattavan alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän muodostamisesta.

Suomalaisen maakaasujärjestelmän eristyneisyyden päättävässä Balticconnector-yhdysputkessa olevassa syöttö- ja ottopisteessä voitaisiin jättää asettamatta siirtomaksu, jos asettamatta jättäminen perustuisi Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen tai sopimukseen taikka siirtoverkonhaltijoiden tekemään, vastavuoroisiin markkinaedellytyksiin perustuvaan sopimukseen.

Lakiin sisällytettäisiin lisäksi säännökset alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän muodostamisesta, johon kuuluisi kaksi tai useampia EU:n jäsenvaltioiden maakaasujärjestelmiä.

Alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän tai tariffijärjestelyn muodostaminen edistäisi alueellista maakaasukaupan kilpailua ja tasoittaisi alueen sisäisiä maakaasun tukkuhintojen eroja. Järjestelyt edistäisivät alan yritysten ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia hajauttaa kaasunhankintaansa eri hankintalähteisiin sekä hyödyntää Latviassa sijaitsevaa maakaasuvarastoa ja Liettuassa sijaitsevaa LNG-terminaalia. Alueelliset järjestelyt lisäisivät Balticconnector-putken käyttöastetta.

Energiavirastolle säädettäisiin maakaasumarkkinoiden kilpailun avaamiseen liittyvä määräaikainen toimivalta vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021. Vuoden 2020 alusta voimaan tulevien syöttö- ja ottojärjestelmän mukaisten siirtomaksujen viimeistä mahdollista julkaisuajankohtaa siirrettäisiin kahdella kuukaudella eteenpäin kesäkuun 2019 loppuun.

Päätös on luettavissa: www.tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819

Sivun alkuun