Hyppää sisältöön

Lakiesitys lausuntokierrokselle: Yleisötapahtumien järjestäjille uusi tuki

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2021 16.36
Tiedote

Hallitus valmistelee uutta tukea vakiintuneille tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö avasi lakiesityksestä lausuntokierroksen 29.3.2021. Lausunnot tulee antaa lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään 7.4.2021. Tapahtumatakuusta on kustannustuen neljännen hakukierroksen valmistelun yhteydessä tarkoitus säätää osana kustannustukilakia.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä

Valtiokonttori myöntäisi tapahtumatakuun tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.9.2021 välisenä aikana ja jossa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä periaatteita vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi koronatilanteessa.

Esitys koskisi vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten.

Vakiintuneita yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana, sekä yleisölle avoimet hengelliset tapahtumat.

Ammattimaista toimintaa ei olisi esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintana järjestettävä pienimuotoinen tapahtumatoiminta. Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa, kuten ympärivuotista esitys-, konsertti ja teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia.

Tapahtumatakuu perustuu tapahtuman kustannuksiin

Tapahtumajärjestäjän olisi hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu kustannusarvio, tapahtumaan liittyvät alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista ja selvitys aiemmasta, vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Korvauksen voisi saada vain ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista.

Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 70 prosenttia.

Tapahtuma voi myös toteutua olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä, jolloin tapahtumaan on voinut osallistua enintään puolet tapahtuman suunnitellusta osallistujamäärästä. Silloin tapahtumatakuusta voitaisiin korvata pienempi määrä kustannuksia.

Samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa.

Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys viimeistellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021, jonka jälkeen Valtiokonttori voisi mahdollisimman pian aloittaa tapahtumatakuun myöntämisen.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 029 533 0129

Tapahtumatakuun aikajana. Sama sisältö tekstissä.

 
Sivun alkuun