Hyppää sisältöön

Lakiluonnos irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä arviointineuvostoon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2018 15.27
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita kevennettäisiin alle 10 hengen yrityksissä.

Hallituksen esityksen tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Nykyisten työsuhdeturvaa koskevien säännösten on arvioitu nostaneen työllistämiskynnystä merkittävästi erityisesti pienissä yrityksissä. Lakimuutoksella huomioitaisiin pienen työnantajan heikommat mahdollisuudet kantaa seuraukset yksittäisen työntekijän moitittavasta menettelystä.

– Irtisanomisen kynnystä laskettaisiin maltillisesti alle 10 työntekijän yrityksissä ottaen pienten yritysten olosuhteet nykyistä paremmin huomioon, työministeri Jari Lindström sanoo.

– Suurin osa työpaikoista syntyy Suomessa pieniin yrityksiin, ja niillä olisi myös potentiaalia työllistää enemmän. Hallitus haluaa rohkaista pieniä yrityksiä palkkaamaan uutta työvoimaa ja edistää tätä kautta työllisyyttä, ministeri Lindström jatkaa.

Kuten nykyisin, irtisanomisen perusteena tulisi olla asiallinen ja painava syy. Jatkossa alle 10 hengen yrityksissä irtisanomisperusteena voitaisiin kuitenkin pitää nykyistä vähäisempää mutta niin merkittävää velvoitteiden rikkomista, laiminlyöntiä tai työntekijän työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida yrityksen koko huomioon ottaen perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta.

Mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja. Lakiin sisältyvää kiellettyjen irtisanomisperusteiden luetteloa sovellettaisiin yhä myös pienissä yrityksissä. Työntekijää olisi edelleen varoitettava ennen irtisanomista ja annettava mahdollisuus korjata menettelynsä. Irtisanominen edellyttäisi siis työntekijän toistuvaa moitittavaa menettelyä.

Työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennettäisiin 90 päivästä 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijän moitittavan menettelyn vuoksi. Kevennys koskisi kaikenkokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä.

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta ja sen vaikutusarvioinnista. Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuussa 2018.

Lakiluonnos

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 029 50 48940
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, p. 029 50 49084

Jari Lindström
 
Sivun alkuun