Hyppää sisältöön

Lakimuutos ja tariffisopimus varmistavat Suomen, Viron ja Latvian yhteisen maakaasumarkkinan avautumisen kilpailulle vuoden 2020 alussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2019 16.03
Tiedote

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun rakenteilla oleva Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön. Uudistuksen mahdollistavat muutokset maakaasumarkkinalakiin ovat tulossa voimaan lähiviikkoina.

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat allekirjoittivat 14.2.2019 Espoossa sopimuksen maiden välisten siirtotariffien poistamisesta ja maiden välisten siirtojen kustannusten kompensaatioista.

– Siirtoverkonhaltijoiden sopimus rajayhteyksien siirtotariffien poistosta merkitsee Suomen ja Baltian maiden alueellisen kaasumarkkinan ensimmäisen vaiheen toteutumista jo ensi vuoden alusta. Kolmen maan kesken toteutettava järjestely on merkittävä alueellisen energiayhteistyön saavutus ja Euroopan tasolla ensimmäinen laatuaan. Siitä on syytä olla ylpeä, toteaa asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Siirtoverkonhaltijoiden ITC-sopimus (inter-transmission system operator compensation) poistaa Suomen, Viron ja Latvian välisiltä rajapisteiltä kaasun siirtotariffit ja asettaa samankokoisen syöttömaksun alueen kaikille maahantuontipisteille vuoden 2020 alusta alkaen. Siirtoverkonhaltijat selvittävät keskenään maiden välisissä yhdysputkissa toteutuvien siirtojen kustannukset.

Sopimus edistää kilpailun syntymistä Suomen kaasumarkkinalle ja parantaa alueellisen markkinan toimivuutta. Se tasoittaa alueen sisäisiä maakaasun tukkuhintojen eroja ja edistää yritysten mahdollisuuksia hajauttaa kaasunhankintaansa eri hankintalähteisiin. Alueelliset järjestelyt lisäävät myös valmistuvan Balticconnector-putken käyttöastetta.

Suomen puolelta neuvotteluihin osallistuivat Gasum Oy ja Baltic Connector Oy. Myös kansalliset sääntelyviranomaiset, Suomesta Energiavirasto, sekä energia-asioista vastaavat ministeriöt ovat edistäneet sopimuksen syntymistä antamalla työlle vahvan tukensa.

Myös Suomen maakaasumarkkinalainsäädäntöä täsmennetään parhaillaan tukemaan yhteismarkkinan kehittämistä laajentamalla siirtoverkonhaltijan oikeuksia ja Energiaviraston toimivaltuuksia alueellisen tariffijärjestelyn sekä alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän kehittämiseksi.

Vuoden 2016 kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin tavoitteeksi luoda Suomen ja Baltian maiden alueelliset maakaasumarkkinat. Hallituksen joulukuussa antamaan maakaasumarkkinalain muutosesitykseen sisältyy säännökset maakaasujärjestelmän eristyneisyyden päättävien ulkomaanyhteyksien siirtomaksuja koskevista alennuksista, säännökset kahta tai useampaa EU:n jäsenvaltioita kattavan alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän muodostamisesta, säännökset Energiaviraston toimivallasta vahvistaa siirtymäkauden aikana rajayhteyksien siirtotariffit ja -ehdot sekä säännökset kompensaatiokustannusten huomioimisesta verkkohinnoittelun valvontamallissa.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen muuttamattomana helmikuun alussa. Se on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä vielä helmikuussa niin, että laki tulee voimaan lähiviikkoina.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823

 
Sivun alkuun