Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lindström och Mykkänen: Handläggningen av uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete måste göras smidigare

Arbets- och näringsministerietInrikesministeriet
21.9.2018 15.35
Pressmeddelande

Regeringen har låtit göra en utredning om flaskhalsar i handläggningen av uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete. Ministerarbetsgruppen för migration behandlade rapporten vid sitt möte den 21 september 2018. Utredarna rekommenderar att samarbetet mellan myndigheterna förbättras samt att e-tjänster och kundbetjäning utvecklas.

Arbets- och näringsministeriet lät göra förstudien i samarbete med inrikesministeriet. Bakgrunden till förstudien var dröjsmålen i handläggningen av arbetstillstånd vilka för närvarande betyder att handläggningstiderna förlängs. Målet var att lokalisera de flaskhalsar som förekommer i handläggningen av uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete och att lägga fram motiverade utvecklingsrekommendationer om hur flaskhalsarna kan elimineras.

– Det centrala problemet verkar vara bristen på myndigheternas gemensamma samordning och grepp om utvecklingen. Nu behövs det ett övergripande och långsiktigt arbete för att utveckla processerna, och det måste göras tillsammans. När man stirrar på detaljer, är det inte så lätt att förstå helheten, konstaterar arbetsminister Jari Lindström som svarar för integrationen.

– Finland bör locka till sig arbetskraftsinvandring också genom smidiga processer. Den nuvarande situationen är ohållbar, och för att situationen om ett halvt år ska ha förbättrats avsevärt behövs en gemensam ansträngning vid ministerierna, säger inrikesminister Kai Mykkänen

I ministerarbetsgruppen för migration utarbetades utgående från utredningen en konkret lista över åtgärder för att reda ut flaskhalsarna. Man kommer att rapportera till ministergruppen om hur arbetet framskrider.

Utvecklingsrekommendationer som presenteras i utredningen

I förstudien läggs det fram åtta rekommendationer för att påskynda processen med handläggning av uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete:

 1. Att förbättra ledningen, uppföljningen och utvecklingen av den tvärsektoriella processen
 2. Att minska mängden bristfälliga ansökningar och ansökningar som är ofullständigt ifyllda
 3. Att utveckla e-tjänsterna
 4. Att förbättra åtkomsten till information myndigheterna emellan
 5. Att förbättra köhanteringen och att göra ett första urval i fråga om sådana ansökningar som väntar på handläggning och som hänför sig till arbets- och näringsbyråns delbeslut som en del av processen för uppehållstillstånd för arbetssökande, detta genom att man effektivt utnyttjar de möjligheter datasystemet UMA erbjuder.
 6. Att förbättra sättet att genomföra intervjuer med de sökande
 7. Att göra kundbetjäningen och informationen om hur ärendet framskrider mer synlig
 8. Att utveckla annan lagstiftning som påverkar processen och utvecklandet av den

Bakgrund

Beslut om uppehållstillstånd för arbetstagare sker i två etapper

Arbets- och näringsbyrån utreder först om arbetstagaren har en tillräcklig försörjning, om arbetet är tillfälligt eller fortgående och om arbetskraft för jobbet i fråga inom en skälig tidsfrist finns till förfogande i Finland eller inom EU/EES-området. Därefter fattar Migrationsverket sitt beslut om ansökan om uppehållstillstånd.

Förstudien genomfördes av Owal Group Oy den 26 juni–31 augusti 2018. Utredarna intervjuade ledningen för ämbetsverk, handläggare av ansökningar, utvecklare, representanter för arbetsgivare och personer som under den senaste tiden sökt olika tillstånd.

Dessutom granskade de bl.a. lagstiftning som rör tillstånd, interna beskrivningar och anvisningar om tillstånd och om handläggningsprocesserna hos myndigheterna samt webbmaterial som riktar sig till kunder.

Förstudien gällde följande tillstånd:

 • Uppehållstillstånd för arbetstagare på operativ nivå (ca 8 000 tillstånd per år)
 • Annat uppehållstillstånd för specialsakkunniga, professionella idrottsutövare, professionella konstnärer och företagsledare (ca 1 500 tillstånd per år)
 • Tillstånd för säsongsarbete inom jordbruket och turismen (ca 600 tillstånd per år)
 • ICT-tillstånd för chefer, specialister och praktikanter som förflyttas företagsinternt från ett land till ett annat (några tillstånd per år)
 • Uppehållstillstånd för företagare och uppehållstillstånd för tillväxtföretagare för företagsverksamhet (ny tillståndskategori, endast några tillstånd har sökts)

Förstudie om flaskhalsar i handläggningen av uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete (på finska)

Ytterligare information:
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Titta Andersson-Bohren, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 5131 539
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022
Jorma Vuorio, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 600

 
Sivun alkuun