Hyppää sisältöön
Media

Lindström ja Mykkänen: Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyä on virtaviivaistettava

sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2018 15.35
Tiedote

Hallitus on selvityttänyt työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloja. Maahanmuuton ministerityöryhmä käsitteli raporttia kokouksessaan 21.9.2018. Esiselvityksen tekijät suosittelevat parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä sekä kehittämään sähköistä asiointia ja asiakaspalvelua.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetätti esiselvityksen yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Esiselvityksen taustalla olivat työlupien käsittelyn viiveet, jotka tällä hetkellä tarkoittavat käsittelyaikojen venymistä. Tavoitteena oli paikantaa työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkaulat ja esittää perusteltuja kehittämissuosituksia niiden poistamiseksi.

– Keskeinen ongelma näyttää olevan viranomaisten yhteisen koordinaation ja kehittämisotteen puute. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä prosessien kehittämistä, joka on tehtävä yhdessä. Yksittäisiin nippeleihin tuijotettaessa helposti katoaa ymmärrys kokonaisuudesta, kotouttamisesta vastaava työministeri Jari Lindström toteaa.

– Suomen tulee houkutella työperäistä maahanmuuttoa myös prosessien sujuvuudella. Nykyinen tilanne on kestämätön ja me tarvitsemme ministeriöiden yhteistä ponnistusta, jotta tilanne on puolen vuoden päästä merkittävästi parempi, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo. 

Maahanmuuton ministeriryhmässä laadittiin selvityksen pohjalta toimenpiteistä pullonkaulojen selvittämiseksi konkreettinen lista, jonka etenemisestä raportoidaan ministeriryhmälle.

Selvityksessä esitetyt kehittämissuositukset

Esiselvityksessä esitetään kahdeksan kehittämissuositusta työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyprosessin nopeuttamiseksi:

 1. Hallinnonalarajat ylittävän prosessin johtamisen, seurannan ja kehittämistyön parantaminen
 2. Puutteellisten ja vaillinaisesti täytettyjen hakemusten määrän vähentäminen
 3. Sähköisen asioinnin kehittäminen
 4. Tiedonsaannin parantaminen viranomaisten välillä
 5. Työntekijän oleskelulupaprosessiin sisältyvän TE-toimiston osapäätökseen liittyvien käsittelyä odottavien hakemusten jonon hallinnan parantaminen ja esikarsinta UMA-tietojärjestelmää tehokkaasti hyödyntäen
 6. Hakijoiden haastatteluiden toteutuksen parantaminen
 7. Asiakaspalvelun ja prosessin etenemistä koskevan näkyvyyden parantaminen
 8. Muun prosessiin ja sen kehittämiseen vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen

Taustaa

Työntekijän oleskelulupa on kaksivaiheinen

TE-toimisto selvittää ensin, onko työntekijän toimeentulo riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa, ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA-alueelta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen oleskelulupahakemukseen.

Owal Group Oy toteutti esiselvityksen 26.6.–31.8.2018 välisenä aikana. Tekijät haastattelivat virastojen johtoa, hakemusten käsittelijöitä ja kehittäjiä, työnantajien edustajia sekä eri lupia viime aikoina hakeneita henkilöitä.

Lisäksi tekijät tarkastelivat muun muassa lupia koskevaa lainsäädäntöä, lupien ja viranomaisten käsittelyprosessien sisäisiä kuvauksia ja ohjeistuksia sekä asiakkaille verkossa suunnattua materiaalia.

Esiselvitys kohdistui seuraaviin lupiin:

 • Työntekijän oleskelulupa suorittavan tason töihin (noin 8000 lupaa vuodessa)
 • Muu oleskelulupa erityisasiantuntijoille, ammattiurheilijoille, ammattitaiteilijoille ja yritysjohtajille (noin 1500 lupaa vuodessa)
 • Kausityölupa maatalouden ja matkailun kausityöntekijöille (noin 600 lupaa vuodessa)
 • ICT-lupa yrityksen sisällä maasta toiseen siirtyville johtajille, asiantuntijoille ja harjoittelijoille (muutamia lupia vuodessa)
 • Yritystoimintaa varten yrittäjän oleskelulupa ja kasvuyrittäjän oleskelulupa (uusi lupakategoria, vasta muutamia lupia haettu)

Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloja koskeva esiselvitys

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Jami N. Arvola, p. 050 4471 255
sisäministeriön erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022
ylijohtaja Jorma Vuorio, sisäministeriö, p. 0295 488 600

 
Sivun alkuun