Hyppää sisältöön

Lisää joustoja EU:n valtiontukisääntöihin: Jäsenvaltiot voivat tukea pieniä yrityksiä, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2020 19.43
Tiedote

EU:n valtiontukisäännöt sallivat tilapäisesti tuen myöntämisen pienille yrityksille, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronavirusepidemian alkamista. Lisäksi Euroopan komissio on keventänyt kriteerejä, joiden puitteissa jäsenvaltiot voivat pääomittaa yrityksiä kriisin aikana. Komissio päätti lisäjoustoista valtiontukisääntöihin 29.6.2020.

Uusien sääntöjen tarkoituksena on turvata startup- ja innovatiivisten yritysten rahoituksen saantia. Startup-yrityksillä on keskeinen merkitys EU:n talouskasvulle, mutta ne saattavat toimintansa nopean kasvun vaiheessa olla pitkään tappiollisia. Tästä syystä startup-yritykset ovat aiemmin saattaneet jäädä kokonaan kevennettyjen valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Komission valtiontukipolitiikan lähtökohta on ennen nyt toteutettuja muutoksia ollut, että tukea voidaan kohdentaa joustavoitettujen sääntöjen nojalla yrityksille, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin koronaepidemian takia.

Muutos antaa myös Suomessa tukiviranomaisille mahdollisuuden kohdentaa tilapäisten valtiontukisääntöjen sallimia yritystukia vaikeuksissa oleville mikro- ja pienyrityksille. Esimerkiksi Finnvera Oyj ja muut tukiviranomaiset voisivat tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää tukea tai tuellista rahoitusta esimerkiksi kasvuhakuisille yrityksille ja startup-yrityksille, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronaepidemiaa. Jatkossakaan EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa ei voitaisi kuitenkaan myöntää tukea sellaiselle pienyritykselle, joka on maksukyvyttömyyden vuoksi konkurssi - tai yrityssaneerausmenettelyn kohteena.

Muutoksia pääomitusta koskeviin sääntöihin

Komissio on keventänyt tilapäisiä valtiontukisääntöjä myös oman pääomanehtoisen rahoituksen ja hybridi-instrumenttien muodossa myönnettävän tuen osalta. Muutokset koskevat erityisesti tilanteita, joissa merkittävä määrä yksityisiä sijoittajia osallistuu valtion kanssa samoin ehdoin pääomitustoimenpiteen toteuttamiseen. Tällaisessa tilanteessa valtiontukisääntöjen kriteerit, joilla estetään kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla, ovat tavanomaista kevyemmät.

Joustot koskevat muun muassa osingonmaksukieltoa, uusien yritysten hankintakieltoa sekä tuensaajan johdolle maksettavien palkkioiden ylärajaa. Muutosten tavoitteena on kannustaa yksityisiä sijoittajia osallistumaan yritysten pääomituksiin koronatilanteessa.

Jatkoa aiemmin tehdyille joustoille valtiontukisääntöihin

Euroopan komissio on joustavoittanut valtiontukisääntöjä koronavirusepidemian takia kevään aikana useasti. Tilapäisten sääntöjen puitteissa jäsenvaltiot voivat muun muassa turvata yrityksen maksuvalmiutta lainojen, takausten ja avustusten avulla, edistää epidemiaan liittyvien tuotteiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä valmistusta ja myöntää yrityksille oman pääomanehtoista rahoitusta.

Tilapäisten joustojen päätavoitteena on ollut tukea yrityksiä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen taloustilanteen takia. Joustavoitetut säännöt ovat voimassa pääosin vuoden 2020 loppuun asti, ja niiden hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää.

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026

 
Sivun alkuun