Hyppää sisältöön

Loppuraportti: Suomessa olevan radioaktiivisen jätteen huolto hyötyisi jätteiden tuottajien yhteistyöstä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2019 12.32
Tiedote
Liisa Heikinheimo ja Katri Kulmuni
Liisa Heikinheimo ja Katri Kulmuni

Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmä luovutti 2.9.2019 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Katri Kulmunille. Työryhmä pitää tärkeänä, että kaikesta Suomessa jo olevasta ja jatkossa syntyvästä radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan asianmukaisesti riippumatta sen alkuperästä, tuottajasta tai tuotantotavasta.

Työryhmän mukaan Suomella tulee olla menettelyt, jotka kattavat kaikki Suomessa syntyneiden ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoittamisen.

Loppuraportin mukaan on tarkoituksenmukaista, että jätteiden käsittely ja loppusijoittaminen toteutetaan pääasiassa olemassa olevalla infrastruktuurilla. Tämä vaatii yhteistyötä ja ydinlaitosten lupamenettelyjen kehittämistä.

Luvanhaltijoiden näkökulmasta yhteistyö on mahdollista, jos sillä ei ole vaikutusta yhtiöiden sähköntuotantoon tai toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Ydinlaitosten lupien muuttaminen näihin tarpeisiin edellyttää kuitenkin täysimittaisen, monivaiheisen ja suhteellisen hitaan lupamenettelyn toteuttamisen.

Lupamenettelyjen kehittämisessä tulisi lainsäädännön keinoin tavoitella riittävää joustavuutta, säilyttäen kuitenkin ydinenergialain tärkeät periaatteet, kuten päätöksenteon oikea taso, turvallisuuden riskiperusteisuus, sijoituspaikkakuntien vaikuttamismahdollisuudet ja yhteiskunnan osallistuminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän kesäkuussa 2017 selvittämään turvallisen ja kustannustehokkaan ydinjätehuollon ja muun radioaktiivisen jätteen huollon tavoitteita, kehitystoimenpiteitä ja ratkaisuvaihtoehtoja nykypäivästä pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteistyötä on jatkossa kehitettävä myös ydinenergialain, säteilylain ja jätelain rajapinnassa

Työryhmän mukaan ydinenergialain ja säteilylain mukaisesta valvonnasta vapautettu jäte on säteilyominaisuuksiltaan vaaratonta, jolloin se siirtyy jätelain mukaiseen valvontaan. Jätteeseen liittyy kuitenkin edelleen ennakkoluuloja, jotka hankaloittavat niiden asianmukaista käsittelyä.

 Lisätiedot:

teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

 
Sivun alkuun